BEZÁRÁS
ÜGYEK

A gyermekeink jövőjét lopják el

MENÜ

A gyermekeink jövőjét lopják el

Ellentmondásos hírek érkeznek a KLIK sorsáról, azonban ha valóban megszüntetik, akkor annak az ország és a kormányzat számára is haszna lehet: az ország megszabadul az oktatást gúzsba kötő torzszülöttől, a kormány pedig súlyosan kompromittáló nyomokat tüntethet el.

A 15. Korrupcióinfón egy kerek 10 milliárdos programról lesz szó, amit a KLIK költött el és a fantáziadús “Köznevelés az iskolában” címet kapta (TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001).

A http://klik.gov.hu/kozneveles-az-iskolaban link szerint a:

 1. “projekt célja, hogy a szervezetben rejlő lehetőségeket kiaknázva, valamint a KLIK megalakulása óta eltelt időszak szervezeti és szakmai tapasztalatait összegezve, tartalmi, módszertani és szerkezeti felépítéssel kapcsolatos fejlesztésekkel javítsa az állami köznevelési intézményekben folyó munka minőségét, hatékonyságát”
 2. “A fejlesztések öt jelentős területen zajlanak: intézményi fejlesztés,módszertani innováció, partnerség és hálózatosodás, szervezetfejlesztés, valamint rendszerszervezés.”
 3. Ennek a megújulási folyamatnak az eredménye, hogy az intézmény a KLIK munkatársainak tudására és képességeire alapozva hatékonyabbá válik. Ezzel a célzott fejlesztéssel javul a pedagógiai munka, a diákok pedig versenyképesebb tudás birtokába juthatnak.”

Erre költöttek 10 milliárdot…

A KLIK -törvénytelenül- csak alibi szinten tesz eleget annak a kötelességének, hogy az 5 millió feletti szerződéseit nyilvánosságra hozza honlapján, (bővebben) azonban a közbeszerzési értesítő alapján a “megszokott” nehezen érthető tételeket találjuk. Az innen nyert kép alapján ennek a pénznek a jó része is értelmetlenül folyhatott el.

A 10 milliárd forintból 10.000 hátrányos helyzetű diák kaphatott volna 1 millió forintos ösztöndíjat, vagy 100 000 diák kaphatott volna 100 000 ft ösztöndíjat. Tehát ehelyett kamu, kamu, kamu.

Az alábbi tételek mindegyikénél különösen felmerül a kiíró szerv felelőssége, a kiírások értelmetlennek tűnnek, valós fejlesztés reménye nélkül. Kérdéses, hogy bármilyen szakmai tartalommal bírna, több esetben azonban kifejezetten valószínű, hogy feljelentést is kell tenni (például külön közbeszerzés az ellenőrzési és a kontrolling koncepcióra, a 600 ezer ft/oldalas tanulmányokra, a 120 ezer ft/nap minőségbiztosításra).

Az LMP kikéri a 10 milliárdos program teljes költségvetését és az összes megvalósult tanulmányt.

1) Vezetőképzés – 22 millió Ft (bővebben)
25 csoport * 6 napos képzés * 145 000 ft/nap (Easy Learning Hungary Kft )
A kiírást érdemes megnézni, ilyneket tanultak:

Ügyfélszolgálat

 • Az ügyfél fogalmának definiálása a szervezetben.
 • Az elégedettség fogalmának definiálása.
 • Képessé válás a közigazgatási ügyfélszolgálati folyamatok fejlesztésére.
 • Helyes ügyfélszolgálati kommunikációs módszerek és technikák bemutatása.

Gondolkodásfejlesztés

 • Tudatos gondolkodási technikák bemutatása.
 • A gondolkodás alapsztenderdjének definiálása.
 • Képessé válás a közigazgatási munkafolyamatok rendszerbe és koncepcióba helyezésére.

Tárgyalástechnika

 • A tárgyalópartner testbeszédének kódolása.
 • Képessé válás proaktív, magabiztos fellépésre egyes tárgyalási szituációkban.
 • Pozitív benyomáskeltés technikáinak elsajátítása.

Döntéshozatal és problémamegoldás

 • Képessé válás helyzetek átgondolására és azok alapján döntéshozatalra.
 • A problémamegoldás hatékony módszereinek ismertetése.
 • Képessé válás az akadályok elhárítására a problémamegoldás útjából.

2) Üzletmenet szoftver – 18 millió forintért (bővebben)
külön vicc, hogy a nem nyertes pályázó UGYANENNYIÉRT vállalta…
A leírás itt is abszurd. Például:

 • üzletmenet folytonosságot és kockázatkezelést támogató szoftver és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése
 • A szoftvernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy az ügyviteli folyamatokat pénzügyi és nem pénzügyi hatások szerint értékelni lehessen. A hatásokat kárérték-idő függvényeként lehessen megadni.
 • Az alkalmazás legyen alkalmas az üzletmenet folytonosság menedzsment (továbbiakban: BCM) szempontú működési kockázatok elemzésére, a feltárt kockázatok menedzselésének támogatására és vészhelyzeti tervek elkészítésére.
 • kritikus működési kockázatok azonosítása, cselekvési terv meghatározása és vészhelyzeti (BCP) tervek elkészítése (A BCM_BCP fogalmáról itt lehet olvasni: link. Ez egy üzemszervezési tudomány, hogy előre nem látható hibák miatt ne álljon le a termelés.)
 • Legyen alkalmas a folyamatok maximális elviselhető kiesési idejének meghatározására.
 • A szoftvernek az emberi erőforrásokat (szerepkörök és felelősségük) a Roles & Responsibilities Assignment Matrix-ban (továbbiakban: RACI mátrix) kell tudnia megjeleníteni.
 • A szoftver képes legyen külön entitásként a folyamatokhoz hozzárendelni a logikai rétegeket, úgymint: alkalmazások, interfészek, hálózatok, létesítmények. Érthetetlen, hogy erre mi szükség volt

3) Költségvetési tanácsadás!!!! – 30 millió Ft (bővebben
A jelen közbeszerzés tárgya a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban KLIK) 2013. év december hó 1. napján indult TÁMOP 3.1.4 B 13/1-2013-0001 számú „Köznevelés az iskolában” elnevezésű Európai Uniós finanszírozású projekt megvalósításához kapcsolódó költségvetési tanácsadói szolgáltatás.

60 oldal 500 ezer forint/oldal!!  Potencial Services Kft 2015.6. hó!!!

A PROJEKT VÉGE ELŐTT NÉHÁNY HÓNAPPAL KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCSADÁS!!!

Tartalom:

a, Cél:

A működési koncepció célja, hogy a gazdasági események bizonylatolására a leginkább megfelelő munkamegosztás kerüljön kialakításra megfelelő szabályozással.

b) Tartalom:

A működési koncepció elkészítésének keretében az alábbi feladatokat szükséges elvégezni:

 • Kiadási és bevételi oldali gazdasági események tipizálása (kulcsfolyamatok);
 • Kulcsfolyamatok részfolyamatainak definiálása (pl.: kötelezettségvállalás, pénzügyi teljesítés, stb.);
 • Szerepkörök kialakítása;
 • Részfolyamatok szerepkörönként történő definiálása (különös tekintettel a feladatellátás szintjére (központi, tankerületi, iskolai).

4 ) KLIK IT üzemeltetési koncepció – 25 millió Ft bővebben 

45 oldal, azaz 666 ezer/oldal. Mikor? 2015 11. hó!

5) Továbbképzés – 500 millió Ft bővebben
9 cégnek 9000 fő (3000 e-tanulás 4000 curriculum implementáció 2000 IKT)

Nyílt közbeszerzések MÉGIS a 32 fajta TOVÁBBKÉPZÉSRE legtöbbször csak 2 JELENTKEZŐ A 9 CÉGBŐL. Egyértelmű kartell gyanú.

6) Minőségbiztosítás – 30 millió Ft bővebben
HRK Consulting Kft.
250 szakértői nap – bruttó 30 millió forint, az 120 000 Ft/nap!!!

7) még egy (!!) Minőségbiztosítás – 30 millió Ft bővebben

8) Projekt helyzetelemzést támogató szoftver – 29 millió Ft bővebben
Humanswot Kft.
29 millió becsült érték/29 millió megvalósul-

9) Programértékelés – 23 700 000 Ft – bővebben
SULISZERVÍZ KFT

10) Hosszútávú stratégia (???!!!) 30 millió bővebben
Intelligence Hungary Kft.
Egyáltalán: a KLIK-ben dolgozik 120 000 tanár, MIÉRT kell egy külső céggel “stratégiát” íratni? A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézményfenntartói ellenőrzési és értékelési rendszer modelljének kialakítása a műszaki leírásban részletezettek szerint.

 • Stratégiai akcióterv
 • Stratégiai adatszükséglet összeállítása
 • Stratégiai módszertani felkészítési műhelymunka
 • Stratégiai helyzetelemzés (az összegyűjtött adatok, információk kiértékelése)
 • Stratégiai kontroll szabályzat

11) Projekt előrehaladás támogatása bruttó 30 millió – bővebben
HRM Kft.
A kompetenciamérés adatait figyelembe véve feldolgozza az intézményfejlesztésben résztvevő intézményi kör kiválasztási szempontjait. A kiválasztási szempontok, a felhasznált adatbázis és a kiválasztásra került intézménycsoport körét megalapozó oktatásfejlesztési, területfejlesztési szempontú érveinek összegzése 1 db másfél íves tanulmány keretében.

 • Rövid nemzetközi áttekintéssel támogatja a program megvalósulását a célzott intézményfejlesztés sikeres gyakorlatairól, melynek keretében kétíves tanulmányt készít a célzott intézményfejlesztés nemzetközi tapasztalatairól.
 • Az intézményfejlesztési mentorok által készített helyzetfeltárásból összegzés készítése, majd a helyzetfeltárásra épülő intézményi fejlesztési tervekkel való koherencia megállapítása, célok kijelölésének megfelelősségét értékelő két és fél íves tanulmány elkészítése.
 • A nemzetközi kitekintés és a helyzetfelmérés alapján javaslatot fogalmaz meg a kiemelt program futó projektelemeire és támogatja azok beépülését a szükséges dokumentumok elkészítésével, véleményezésével egy ív terjedelemben, kapcsolódó tanácsadással, igény szerint

12) PR-kommunikáció – 25 millió bővebben
Anderson Kft.
Köznevelés az iskolában” projekt kommunikációjának tervezése és a szervezetre vonatkozó teljes körű kommunikációs stratégia elkészítése.
A kommunikációs stratégia célja, hogy a szervezet kommunikációs tevékenységére vonatkozóan, valamint a közel két éves projektkommunikáció során az öt almodulban folyó szakmai munka bemutatására kommunikációs iránymutatást adjon. Javaslatokkal segítse a KLIK projektről folytatott kommunikációját, a szervezet egységes megjelenését a nyilvánosságban. A központi kommunikáció mellett segítse a helyi, tankerületeken keresztüli kommunikációt.

13) Kontrolling koncepció – 30 millió bővebben
4Sales Kft.
A TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 számú „Köznevelés az iskolában” című kiemelt projekt keretében „A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézményfenntartói kontrolling koncepciójának kialakítása A nyertes ajánlattevő felmérést végez, amelynek során feltárja az intézményfenntartó jelenleg érvényes kontrolling rendszerét, annak működési sajátosságait. A kutatás eredményei alapján fejlesztést végez. A fejlesztés az intézményfenntartói kontrolling modell kidolgozására irányul: javaslatot tesz a kontrolling szervezeti egység kialakításának módjára, eljárást határoz meg, dokumentumsablonokat készít, útmutatót ír le a rendszer működtetésére.

14) Ellenőrzési koncepció – 30 millió bővebben
Qualitas Kft
„A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézményfenntartói ellenőrzési és értékelési rendszer modelljének kialakítása”A nyertes Ajánlattevő a szerződés teljesítése során kutatást végez, amelynek során feltárja az intézményfenntartói ellenőrzés, értékelés hatályos jogszabályi hátterét, a jelenleg érvényes fenntartói ellenőrzési, értékelési rendszert, annak

16)  Nyilvános és partner kapcsolati kommunikációt és tudásmegosztást támogató rendszer kialakítása és bevezetése ( Honlap) bővebben
Három ajánlat, MINDHÁROM 12 950 000 Ft

17) Szoftver továbbfejlesztés – 56 millió bővebben
A korábban beszerzett 1000 db DMSone Ultimate PE tanúsított iratkezelő szoftver továbbfejlesztés

18) Szakértői tevékenység a mentoráló intézmények módszertani modell adaptációs folyamattervek és a komplex módszertan tár egységcsomag összeállításában. Innovatív módszertan tár digitalizálása, rendszerbe szervezése, műveltségterülethez, korosztályhoz, iskolatípushoz rendelése – 18 millió bővebben