BEZÁRÁS
ÜGYEK

Az Érinthetetlen

MENÜ

Az Érinthetetlen

Az F. Flórián vezette roma önkormányzat „munkahídjában” ellopott 1,6 milliárd forint volt az első olyan korrupciós ügy, amelyet maga a kormány is kénytelen volt elismerni. Persze a miniszterelnök és a főügyész védi a roma vezetőt és késlelteti az elkerülhetetlen börtönt. Ennek több oka van, nyilván az egyik szempont az, hogy legyen, aki megfelelő partner a Fidesz szervezett választási csalásában. Merthogy F. Flórián és hálózata a Fidesz stratégiai szövetségese.

Ezen politikailag fontos hálózat fenntartásához, valamint a roma önkormányzatban az F. Flóriánhoz hű képviselők kifizetésére tökéletesen alkalmas az a 2 milliárdos, EU-s pénzből finanszírozott projekt, amelyből a Farkashoz hű képviselők, vagy azok családtagjai kaphatnak egyenként bruttó 20 millió forintot, azaz havonta mintegy 400 ezer forintot – négy éven át. Ezek között az úgynevezett „mentorok” között van 68 éves, érettségi nélküli nyugdíjas, de 18 éves, szintén érettségi nélküli, kertészeti szakmunkás végzettséggel bíró „szakember” is.

Az uniós pénzek szervezett lopását nem lehetne megszervezni Orbán Viktor és a Fidesz politikai jóváhagyása nélkül. Amíg F. Flórián Orbán Viktor stratégiai szövetségese, ennek a lopásnak nem lesz vége, mert a fideszes hatalomnak és a fideszes főügyésznek nem lesz érdeke ráébredni, hogy megáll a hűtlen kezelés és a csalás alapos gyanúja.

Tehát: meddig FALAZ MÉG ORBÁN VIKTOR F. FLÓRIÁNNAK és bűntársainak?

MIRŐL VAN SZÓ?

Az F. Flórián vezette roma önkormányzat „munkahídjában” ellopott 1,6 milliárd forint volt az első olyan korrupciós ügy, amelyet maga a kormány is kénytelen volt elismerni.

Persze a miniszterelnök és a főügyész védi a roma vezetőt és késlelteti az elkerülhetetlen börtönt. Ennek több oka van, nyilván az egyik szempont, hogy legyen, aki megfelelő partner a Fidesz szervezett választási csalásában.

Ezen politikailag fontos hálózat fenntartásához, valamint a roma önkormányzatban az F. Flóriánhoz hű képviselők kifizetésére tökéletesen alkalmas az a 2 milliárdos (két milliárd forintos!) EU-s pénzből finanszírozott projekt, amelyből a Farkashoz hű képviselők, vagy azok családtagjai kaphatnak egyenként bruttó 20 millió forintot, azaz havonta mintegy 400 ezer forintot – négy éven át. Ezek között az úgynevezett „mentorok” között van 68 éves, érettségi nélküli nyugdíjas, de 18 éves, szintén érettségi nélküli, kertészeti szakmunkás végzettséggel bíró „szakember” is.

***

ÍGY LOPNAK ŐK

Ezt nem akartam elhinni, ezért közérdekű adatigényléssel fordultam az EMMI-hez (pontosabban a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz, amely a rossz emlékű és sebesen beszántott Türr István kutatóközpont „méltó” utóda). Sajnos a hír igaz: F. Flóriánék nem tudtak leállni, a miniszterelnöki megbízott átmeneti túlélését az EU-pénzéből osztott álomfizetéseken megvásárolt képviselők jelentik.

A kiemelt (!) projekt neve „Felzárkóztatási Mentorhálózat Fejlesztése”. A száma EFOP-1.3.2-16. Összesen 2 milliárd forintot érint. Az adatigényléssel kértem a projekt 1) megvalósíthatósági tanulmányát, 2) a részletes költségvetést és 3) a „mentorok” névsorát, valamint iskolai végzettségüket.

A kapott dokumentumok alapján a következők állíthatóak:

***

1. EZ ÍGY BIZTOSAN NEM LEHETSÉGES

A „mentorok” feladata gyakorlatilag meghatározott számú ember bepréselése (aláírásuk megszerzése) az elkövetkező „felzárkóztató programokba”. Persze a megvalósíthatósági tanulmány fennkölten fogalmaz és egyéb feladatokat is ad: „A foglalkoztatás időszakában a résztvevő beilleszkedését segítő és a munkavégzését támogató mentor elsődleges feladata a résztvevők felkészítése a hosszú távú, rendszeres munkavégzésre, a munkavállalói kompetenciáik fejlesztése, a munkahely szervezetébe és a munkahelyi kultúrába való beilleszkedés elősegítése. A mentorálás célja a résztvevő tartós munkavállalásának támogatása”.

Az, hogy a romák felzárkóztatását valóban segítő embereket premizáljuk, egyáltalán nem ördögtől való dolog. Itt azonban nem erről van szó. Nem tagadottan semmilyen felvételi/kiválasztási procedúra nem volt a mentorok esetében. Így viszont hogyan képzelhette bárki is komolyan, hogy az alábbi – a megvalósíthatósági tanulmányban leírtakat – a 68 éves, érettségi nélküli nyugdíjas szakmunkás el fogja látni?

„A mentorok egyénenként mentori dokumentációt vezetnek, melynek részei:

 • elérés és hátrányos helyzet igazolásának dokumentációja, mely egyben együttműködési, tájékoztatott beleegyező nyilatkozat is (mely tartalmazza többek között a személyes és különleges adatok felhasználásának engedélyét a mentorált részéről), valamint a személy nyilatkozatát, hogy igénybe veszi a mentori szolgáltatást, melynek része a képzési/segítő/munkaerő-piaci programokba való besegítése;
 • az egyéni mentorálási terv (min. 9 hónapig kötelező az egyének mentorálása), melynek kötelező tartalmi elemekként kerül meghatározásra a jelentkező iskolai végzettsége, eddigi munkakörei, munkafeladatai, szabadidős- és önkéntes munkatevékenységei, az általa legjobban ismert, kedvelt és választott tevékenységi kör abból a célból, hogy meghatározhatóak legyenek az általa sikeresen folytatható tevékenységek, betölthető munkakörök, foglalkoztatási formák és a szükséges képzések köre. Emellett kitér az egyén rövid és hosszútávú céljainak, elképzeléseinek, megküzdéseinek és erőforrásainak vizsgálatára is;
 • Fókuszált állapotfelmérési dokumentum, mely az egyén problémahierarciájának, céljainak felállításához ad támpontot;
 • A mentoráltnak a mentorával kapcsolatos elvárásait – illetve ennek kontrollmérését;
 • Állapotfelmérő füzetet, mely a mentorálás pozitív pszichés eredményeit hivatott mérni, illetve objektivizálja a mentori tevékenység hasznát, továbbá validálásra szánt életminőség mérést tartalmaz;
 • Lemorzsolódási tényezők vizsgálata;
 • Igazolást, melyben dokumentálódik, hogy a kliens e programban kap mentori támogatást;
 • Programba való beirányítás és programból fogadás dokumentációja;
 • Folyamat zárásakor, mentorálási záródokumentum;
 • Állapotfelmérés megismétlése, nyomonkövetés (3 hónapig kötelező az egyén legalább egy éves mentorálása után), nyomonkövetési napló;
 • A mentorok továbbá részt vesznek a projekt objektivizálását elősegítő mérési folyamatok zavartalan lebonyolításában, a teszteredmények gyűjtésében, megfelelő formátumban való adminisztrációjában. A mentori munkakörrel kapcsolatos további részletek a Mentori módszertani kézikönyvben kifejtésre kerültek.”

Szóval hogy lehetséges, hogy a 68 éves, érettségi nélküli nyugdíjas szakmunkás lássa el ezeket a feladatokat? Sehogyan sem lehetséges.

2. … DE AZ IS SOKBA KERÜL

A részletes költségvetésből látszik, hogy a kőbalta egyszerűségű projekt (ahol egyetlen dolog történik: száz csókosnak kell kiutalni havi négyszázezret négy éven keresztül) két milliárdjából is sikerül még elképesztő összegeket lecsípni. 32 millió (!) forintot terveztek a projekt kommunikációjára, 60 milliót (!) projektmenedzsmentre (ennyibe kerül a pénzt utalni) és 30 milliót eszközbeszerzésre (gondolom, mindenki kap még ajándékba egy mobilt és egy laptopot is).

3. … TORT ÜL A „SZAKÉRTELEM”

Az ún. „mentorok” listája elképesztő. A 80 szerződöttből 70-nek csak középfokú végzettsége van, de ebből 13 még csak nem is érettségizett, és a létező érettségik többségét is szakközépiskolában szerezték. Ki gondolhatta komolyan, hogy a 68 éves, biharkeresztesi Helyiipar Tanintézetben szerzett végzettségű, vagy a 65 éves, a 114. számú Szakmunkásképzőben végzett ember fogja hatékonyan bevezetni a rábízott roma tömegeket a tanulás és a munka világába? És ugyanez nehezen képzelhető el a 18 éves frissen végzett dísznövénytermesztő szakmunkásról is…

***

KIK AZ ÉRINTETTEK?

A konkrét nevekről megkérdeztem Hídvégi-Balogh Attilát, a romnet.hu főszerkesztőjét, aki az alábbi adatokkal szolgált.

A mostani adatsor egybecseng a korábbi cikkeimmel, amikor is arról írtam, hogy az ORÖ Roma Nemzetiségi Kulturális és Foglalkoztatási Módszertani Intézményhálózatán keresztül havi 450 ezer forintot juttatnak irodafenntartás, és havi 200 ezer forint megbízási díjat mentori fizetés címén azokhoz a képviselőkhöz és családtagjaikhoz, illetve segítőikhez, akik támogatják Farkas Flóriánt. Nos ebben az ügyben nyomoz a NAV, engem már 3x hallgattak ki. Ez a cikk az, amit akkor írtam: http://www.romnet.hu/hi.

Korábban a TKKI és a NGM is foglakoztatási szerződéseket kötött az ORÖ-s képviselőkkel, Odrobina László írta alá azokat, volt is róla sajtóvisszhang. Ott szintén nem volt iskolai végzettségük a képviselőknek, de kellett a szavaztuk, hogy Flóriánt támogassák.

Azok a nevek, amelyekről tudok mondani valamit így, azok a következők:

Balogh Pál – ORÖ-s képviselő. Nyíregyházán az ORÖ „mentorprogram” keretében „megyei irodát” működtetett havi 450 ezer forintért, igaz, ugyanabban a városban Balogh Albert képviselő is működtetett „megyei irodát” szintén 450 ezer forintért. Korábban is volt foglalkoztatva, havi 250 ezer forintért más programokban.

Berényi Leila – Berényi László ORÖ-s képviselő lánya. Ő szintén a megyei irodákból kapott fizetést, de dolgozott az ORÖ hivatalában is. Berényi László a Lungo Drom alelnöke, ő volt Flóri lemondása után a Híd a munka világába foglakoztatási szövetkezet elnök-vezérigazgatója is, amíg meg nem szűnt. Berényi László volt országgyűlési képviselő is 2010-2014 között.

Bordás Géza – ORÖ-s képviselő, Ónod, Borsod megye. Szintén havi 450 ezerért üzemeltetett megyei irodát a saját falujában, a cigánysoron. Ő a Roma Polgárjogi Mozgalom színeiben kapott ORÖ-s mandátumot. Úgy tudom, esti iskolán leérettségizett pár éve.

Csóka János – ORÖ-s képviselő, Tiszapüspöki. A Lungo Drom alelnöke, Flórián hűséges társa. Flórián korábban ebben a faluban kapott kisebbségi képviselői mandátumot, eben a faluban van ORÖ-s fenntartású általános iskola is. Szintén kapta a hűségpénzt, hogy Hegedüst leváltsák, és Flóri mellett szavazzon.

Dancsné Ivancsik Erika – Dancs Mihány ORÖ-s képviselő felesége. Dancs Mihály Balogh János ORÖ-elnök leghűségesebb embere. A Dancs Mihály által Miskolcon működtetett „megyei irodában”, (havi 450 ezer forintért) szintén a feleségét alkalmazta. Tudomásom szerint ő az, aki 2016-ban a Miskolci Egyetemen végzett, ha jól emlékszem, szociális munkásként.

Horváth József – ORÖ-s képviselő, a Magyarországi Cigánypárt elnöke is. Ő is megyei irodát működtetett Miskolcon, majd ugyanabban a faluban ugyanazon a címen is, amelyen Bordás Géza megyei társa. Ő is az RPM színeiben kapott mandátumot. Iskolai végzettsége szakmunkásképző.

Jónás Gábor – ORÖ-s képviselő, Nógrád megye, Hugyag. Ez egy picike zsákfalu, Szécsény mellett, közel a szlovák határhoz. Havi 450 ezerért itt is működött „megyei iroda”.

Lakatos István – ORÖ-alelnök. Ő volt az, aki visszamenőleges szerződéseket kötött megyei irodákra Hegedüs István leváltása után, és akit Flóri első számú pénzügyi aláírónak jelölt ki. Ő az ORÖ korelnöke.

Papp Imre – ORÖ-s képviselő a Lungo Drom színeiben.

Sárközi Károly – ORÖ-s képviselő, a Lungo Drom színeiben. Szintén volt megyei irodája, a feleségét alkalmazta benne. Rokkantnyugdíjas. Ő végzett a Repülő Műszaki Főiskolán, repülőgép-szerelőként dolgozott, amíg nem lett rokkantnyugdíjas a gerince miatt. (Érdekes felvetés, hogy rokkant-nyugdíj mellett hogyan lehet fizetést is kapni, mivel ezt a törvény nem engedi…)

Szilárdi László – ORÖ-s képviselő, Borsod megye, Kazincbarcika. Neki is volt megyei irodája 450 ezerért, a feleségét alkalmazta benne.

Tóth Pál – ORÖ-s képviselő, Lungo Drom, Borsod megye.”

***

MEDDIG TŰRI EZT ORBÁN VIKTOR ÉS A FIDESZ?

Az uniós pénzek szervezett lopását nem lehetne megszervezni Orbán Viktor és a Fidesz politikai jóváhagyása nélkül. Amíg F. Flórián és a Lungo Drom a Fidesz és Orbán Viktor stratégiai szövetségese, ennek a lopásnak nem lesz vége, mert a fideszes hatalomnak és a fideszes főügyésznek nem lesz érdeke ráébredni, hogy megáll a hűtlen kezelés és a csalás alapos gyanúja.

Így egyetlen kérdésünk van: MEDDIG FALAZ MÉG ORBÁN VIKTOR F. FLÓRIÁNNAK ÉS BŰNTÁRSAINAK?

Megvalósíthatósági Tanulmány

[su_document url=”https://korrupcioinfo.hu/wp-content/uploads/2017/08/EFOP13216.pdf”]

[su_document url=”https://korrupcioinfo.hu/wp-content/uploads/2017/08/SZGYF-IKT-16004-5_2017.pdf”]

[su_document url=”https://korrupcioinfo.hu/wp-content/uploads/2017/08/SZGYF-IKT-19488-3_2017.pdf”]