BEZÁRÁS
ÜGYEK

Az Operaház fantomja

MENÜ

Az Operaház fantomja

Az élmúlt hetek -sőt évek- legnagyobb botránya, hogy az OLAF olyan súlyos szabálytalanságot talált Tiborcz cégének LED-es projektjeinél, hogy a teljes 12 milliárd forint visszafizetését követeli. Miután 2015-ben feljelentést tettünk és a botrány kezdett kibontakozni, Tiborcz kivett gyorsan még 400 millió osztalékot, majd gyorsan eladta a cégét a WHB csoportnak. Aztán a WHB Ingatlanforgalmazó Kft.-ben üzletfelek is voltak a WHB csoport fejével, Paár Andrással.

Tiborcz cégének új tulajdonosa maga is folytatja a hagyományt: olyan manipulált közbeszerzésen részt venni, hogy csak ő lehessen végül a nyertes. Az Operaház felújításának gigaberuházásánál is ez történt volna, a Bosch világcég azonban vette a bátorságot és megtámadta a csalást. A Közbeszerzési Döntőbizottság pedig elismerte, hogy az Operaház jogtalanul manipulálta volna a beszerzést, megsemmisítette, és 5 millió forintra meg is büntette az ajánlatkérőt (a büntetéstől persze nem dőltek dugájukba) Sajnos kijelenthető, hogy ezek a manipulációk ma már a szabályokat jelentik, a kivétel itt abban van, hogy a Döntőbizottság ezt megakadályozta.

A Közbeszerzési Döntőbizottság ítélete itt olvasható:

http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/dbhatarozat/portal_275334/

Az eredeti kiírás pedig itt:

https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_13569_2016/

A történethez hozzátartozik, hogy az Operaházat vezető Ókovács Szilveszter jó viszonyban van a miniszterelnök lányával, Orbán Ráhellel, a WHB tulajdonosa pedig Orbán Ráhel férjével, Tiborcz Istvánnal áll üzleti kapcsolatban.

Úgy tűnik, Az Operaház felújítására “központilag” a WHB-t jelölték ki. Aztán a cég vérszemet kapott, nem volt elég a 14 milliárd az építésre (ami egyébként majdnem másfélszer drágább lett, mint ahogyan eredetileg becsülték) a színpadtechnikát is ő akarta szállítani. Persze ez egy olyan szakrendszer, amit egy építőipari vállalkozás csak úgy magától nem tudott volna létrehozni. Ezért is vett volna ő is maga mellé egy szakcéget. Azonban másik ajánlattevőként belépett a Bosch és nem hagyta magát alibi, utólagos indokkal lepontoztatni és nem hagyta, hogy korrupt módon dőljön el a közbeszerzés. A Boschnak pedig valószínűleg jó ügyvédei voltak, vagy már nem mertek keresztbe tenni, mint egyébként más magyar cégeknek, ha a WHB volt a központilag kedvezményezett. A jogorvoslati eljárás természetesen komoly csúszást okoz a kivitelezésben.

A Döntőbizottság állásfoglalásából: A Kbt. a hirdetmény közzétételével történő tárgyalásos eljárások vonatkozásában tovább tiltja a Kbt. 88. (6) bekezdése b) pontja szerint, hogy a tárgyalások során az értékelés szempontjai és módszere változzon. Az ajánlatkérő a legnagyobb számú tengelyre adott ajánlatra biztosította a maximális pontszámot nem lehetett másként értelmezni, hogy a felhívásban rögzített darabszám maximumát meghaladó ajánlati vállalások ugyanazon maximális pontszámmal kerülnek értékelésre.

Itt nagyjából az történt, hogy volt a vezérlőrendszerrel kapcsolatban egy maximalizált előírás (50 db) a tengelyekkel kapcsolatban (hogy ezek mik, arról itt olvashat) Az ezt meghaladóan tett többletajánlásokat nem lehetett volna plusz pontokkal jutalmazni. Mivel azonban a WHB Kft. (az első körben nyertesként kihozott vállalkozás) érzékelhette, hogy a felhívás alapfeltételeit tekintve nagy valószínűséggel nem fog nyerni, tett egy olyan bővítési többletajánlatot (1650 db!!! tengely egy színpadon!), amit a Bosch Rexroth Kft. már nem tudott (de nem is akart) felülmúlni. (Ő 350-et vállalt) Ez utóbbi cég azonban azt is bemutatta, hogy technológiailag valójában semmi szükség nincsen olyan fokú bővítésekre, amit a WHB Kft. ajánlott, másrészt viszont olyan többlet elvárások, ami miatt végül a WHB ajánlatát nyertesnek hozták ki, az eredeti felhívásban nem is szerepeltek. Egy hasonlattal: ha autót akartak volna a közbeszerzésen venni, a WHB felajánlja, hogy szerel egy ötödik kereket, az Operaház pedig ezért UTÓLAG plusz pontokat ad. Az ötödik kerék felesleges, a menet közben adott plusz pontok pedig törvénytelenek.

A kérelmező álláspontja szerint azzal, hogy az ajánlatkérő a tárgyi eljárásban a saját maga által meghatározott értékelési szabályoktól eltérő értékelést valósított meg, a Kbt. hivatkozott tételesjogi rendelkezésein felül, alapelvi jogsértést is eredményezett. A verseny tisztasága, az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód és a jóhiszeműség és tisztesség eljárásának követelményei is megsértésre kerültek azzal, hogy az ajánlatkérő a szcenikai vezérlőrendszer utólagos bővítési lehetősége értékelési szempont tekintetében előírt max. 50 tengelyre vonatkozó korlát, szélsőérték figyelembevételétől az értékelés során eltekintett. Az ajánlatkérő amiatt, hogy a maximált érték figyelembevételének mellőzésével nem a legkedvezőbb, és egyben legalacsonyabb ajánlati árat megajánló ajánlattevőt értékelte nyertesnek, a közpénzek felhasználásával szembeni felelős gazdálkodás elvét is sértette.

Mindezek alapján a KDB megsemmisítette az Ajánlatkérő döntését, ezért az Operaház kénytelen volt a Bosch Rexroth Kft.-vel és másik két magyar szakcéggel, mint közös ajánlattevőkkel szerződést kötni 6.367.700.000,-Ft összegben. EZZEL AZ ÁLLAM 220 millió forintot spórolt.

Tehát így bukott el annak a WHB Kft.-nek az ajánlata (egy osztrák partnerrel közösen), amelyik a kormány építőipari beruházásainak az egyik legnagyobb kedvezményezettje (pl. az ominózus ugrótornyot is ők szállították világbajnok áron), s amelyik cég egyébként amúgy is elnyerte már 14 milliárd forintért az Operaház felújításának generál kivitelezését. Az 5 milliós bírság szerintem elenyészően csekély összeg a jogsértés súlyához képest, tekintettel arra, hogy itt korrupciógyanús módon próbálták meg nyertesnek kihozni az egyik kormányzati kedvencet. Az ügy ismét konkrét, hatóság által megállapított bizonyíték arra, ahogyan a miniszterelnökhöz közeli üzleti körök rutinszerűen manipulálják úgy a közbeszerzéseket, hogy csak ők nyerhessenek. Úgy tűnik, igazán csak a külföldi multik mernek jogilag fellépni ez ellen: ők adott esetben nyerhetnek is.

De szerencsére nem sikerült. A WHB Kft. ajánlata 6.590.000.000,-Ft volt.

Végül megjegyezzük, hogy valószínűnek tűnik, hogy az egyik legfőbb magyar kiszemelt Paks II. építésére a WHB Kft. lehet, hiszen komoly építőipari munkái vannak már évek óta Paks környékén. Szomorú, ha ilyen manipulatív módon készül a munkák megszerzésére. Ami még érdekesebbé teszi a dolgokat, hogy a legutóbbi paksi projektbe (püspökszilágyi hulladéktároló) már a Mészáros-család Fejér- B.Á.L. Zrt.-jét is bevonta.Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló területén csarnok épület megépítésére és ún. konténment kivitelezésére, kapacitás felszabadítás és a következő ütem biztonságnövelése céljából, 835 millió forint értékben. A konténment jelentése:hiszen a milliárdos közbeszerzések világába ez a cég vezette be Mészárosékat. Sorrendben: Szombathelyi Püspöki Palota, Dunakeszi Ált. Isk., Izsáki Ált. Isk., Nemzeti Lovarda, Radioaktív Hulladéktároló.

Ha beindul a beton szarkofágok és medencék építése Paks II.-n, nyilvánvalóan előnyt fognak élvezni azok a vállalkozások, amelyek már kapun belül vannak, ráadásul az erőmű üzemeltetéséhez szükséges építési szakfeladatokkal. Ez utóbbi nyilvánvalóan majd alkalmassági feltétel is lesz a leendő közbeszerzési kiírásoknál. Megjósolható, hogy az építkezés százmilliárdjaira legesélyesebb pályázók között biztosan ott lesz a WHB Kft. Mert mit is csinál Paks környékén a WHB Kft.?

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHKK) 2016.03.21-én kötött szerződést a WHB Kft.-vel (és a Mecsekérc Zrt.-vel) a Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló I-K2 kamrájához tartozó vasbetonmedencék építésére és a technológiai rendszerek bővítésére, 1 milliárd forint értékben.

Az RHKK 2017.11.03-án újabb szerződést kötött a WHB Kft.-vel, ezúttal a Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló területén csarnok épület megépítésére és ún. konténment kivitelezésére, kapacitás felszabadítás és a következő ütem biztonságnövelése céljából, 835 millió forint értékben. A konténment jelentése:

Az az acél és vasbeton szerkezetű, hermetikus épületegyüttes, amely az atomreaktorban a reaktortartályt veszi körül. A reaktortartályban helyezik el az energiatermelésre használt üzemanyagkazettákat. A konténment épület feladata, hogy baleset esetén megakadályozza, hogy a környezetbe a megengedettnél nagyobb mértékű radioaktív anyag jusson ki. A konténment épületet úgy tervezik, hogy hatalmas túlnyomásnak is képes legyen ellenállni és a legsúlyosabb, bár alacsony valószínűségű eseménynek is ellenálljon.

Püspökszilágyiban nem fog épülni még egy atomerőmű, a konténment itt -nem erőművi eredetű- radioaktív hulladék tárolása fog történni. De a technológia ismeretében nyilvánvalóan alkalmas lesz majd akár az új reaktorblokkok megépítésére is a WHB Kft.

Ennél a munkánál azonban a Mecsekérc Zrt. már nem rúghatott labdába és a közbeszerzési pályázaton vesztesként hagyta el a pályát. A nyertes konzorcium: WHB Kft. – Fejér B.Á.L. Zrt. Ez azért nagyon fontos, mert így afelé haladunk, hogy a Mészáros-família cége(i) saját jogon is résztvevői lehetnek majd Paks II. építésének.

Mellesleg még 2011 elején az MVM Paksi Zrt. is megbízta egy felújítási munkával a WHB Kft.-t, jelesül Paks Üzemi Főépületének homlokzati rekonstrukciójával. Ez 1,137 milliárd forintba került az atomerőműnek. Ez a munka pedig tökéletes lehetett a kapcsolatépítésre, és a folyamatos jelenlétre Paks környékén.