BEZÁRÁS
ÜGYEK

Jó tanácsok lemásolva

MENÜ

Jó tanácsok lemásolva

Korábban már tettünk említést a Pusztaottlaka-Cece-Lajoskomárom háromszög gyanúsan megegyező közbeszerzéseiről, most a részleteket is bemutatjuk. 

A legszomorúbb, hogy ezek a pénzek “egészségfejlesztés ” címszó alatt folytak el olyan cégek zsebeibe, amelyeknek ugyan az egészségügyhöz semmi közük, az uniós pénzköltéshez viszont annál inkább.

A TÁMOP 6.1.2-11/3 számú “Egészséges életmódra nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben” fantázianevű csomagban 41 kistérség kapott pénzeket összesen 6 milliárd forint értékben. Projektekként 150 milliót szórtak így el. Nehéz megmondani, hogy ebből a pénzből történt-e valós fejlesztés ,de az alábbiaknál kifejezetten kétes a haszon.

Most a 41 programból hármat mutatunk be, ebből kettőnél (Lajoskomárom és Cece) a “legutolsó szögig” megegyezik minden részlet, a csongrádi kórháznál pedig “csak” szinte a megszólalásig hasonlít a projekt . A legfájóbb azonban éppen ez utóbbi, ahol egy kórház bíz meg budapesti cégeket olyan egészségōrzō dolgokkal, amikhez ezeknek a cégeknek semmi közük.  A mai téma egyik legfeltűnőbb része, amikor a CSONGRÁDI KÓRHÁZ BÍZZA MEG A -Mengyi ügyben főszereplő- BUDAPESTI CÉGET EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEKKEL.
Az, hogy elvileg három -földrajzilag is- különálló 150 milliós projekt esetében teljesen megegyezik a legtöbb részlet, csak egyféleképp valósulhatott meg: a céghálózatok már a kiírásnál ott vannak a pénzeknél. Az önkormányzatok szerepe csak formalitás a pénz eltüntetésében, rajtuk keresztülfolynak a támogatások a kormányközeli cégek zsebébe.

Alább a közbeszerzések linkjei, mellettük a)megvalósult összeg, b) nyertes c)”vesztes” d) közbeszerzés témája. A közbeszerzések MEGHÍVÁSOSAK.

A három kiíró (két önkormányzat és a csongádi kórház) közbeszerzéseinek korülménye elképesztően hasonlít. Ez csak központi szervezéssel megoldható…Ráadásul a a legtöbb “projektelem” nehezen jellemezhető máshogy: tiszta hülyeség

A színkód a megegyező projekteket jelzi.
“Éljünk egészségesen” Cecén

Lajoskomárom “Rajtad múlik”

Csongrádi dr Bugyi Kórház (!!!!) “Kezedben az életed”

Alább pedig a 4 “projektelemben” a közbeszerzések szerint elvárt tevékenységek. Tessék szemezgetni, csodálkoznék, ha ezekből sok megvalósult volna

1) ÉLETVEZETÉSI TANÁCS

Kezedben az életed” – egészségfejlesztési és életvezetési tanácsadási szolgáltatások (TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0027).
Ajánlatkérő a TÁMOP-6.1.2/11/3 – Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben pályázaton támogatást nyert a „Kezedben az életed!” – életmódprogramok a szentesi kistérségben című pályázat megvalósítására. A pályázat tartalma az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítása a lakosság és speciális, magas kockázatú célcsoportok körében egy koordinált fejlesztési projekt keretében az egészségfejlesztést kistérségi szinten támogató intézmény kialakításával és az egészségügyi ellátórendszer egészségfejlesztéssel összefüggő feladatainak összehangolásával, kapcsolatainak fejlesztésével. A projekt sikeres megvalósítása érdekében Ajánlatkérő egészségfejlesztési és életvezetési tanácsadási szolgáltatást kíván igénybe venni az alábbi részek szerinti tartalommal:
1. rész tekintetében:
Ajánlatkérő a „Kezedben az életed” – egészségfejlesztési és életvezetési tanácsadási szolgáltatások (TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0027) I. rész: Alapellátásban dolgozók fejlesztése, lelki egészségének védelme feladatainak ellátása szolgáltatást kívánja igénybe venni az alábbiak szerint:
A dokumentációban részletezett különféle tárgykörben:

 • 12 alkalommal előadás
 • 1 db módszertan
 • 4 alkalommal burn out foglalkozás
 • 3 alkalommal lelki gondozó foglalkozás
 • 10 alkalommal előadás

A 2. rész tekintetében:
Ajánlatkérő „Kezedben az életed” – egészségfejlesztési és életvezetési tanácsadási szolgáltatások (TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0027) II. rész: Lakosságnak szóló egészségfejlesztési tanácsadás feladatainak ellátása szolgáltatást kívánja igénybe venni az alábbiak szerint:
A dokumentációban részletezett különféle tárgykörben:

 • 8 alkalommal előadás
 • 1000 db matrica
 • 8 alkalommal előadás
 • 36 alkalommal klub foglalkozás
 • 8 alkalommal előadás
 • 36 alkalommal klub foglalkozás
 • 1.012 db alma kiosztása
 • 36 alkalommal klub foglalkozás

A 3. rész tekintetében:
Ajánlatkérő a „Kezedben az életed” – egészségfejlesztési és életvezetési tanácsadási szolgáltatások (TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0027) III. rész: Életvezetési programok feladatainak ellátása szolgáltatást kívánja igénybe venni az alábbiak szerint:
A dokumentációban részletezett különféle tárgykörben:

 • 24 alkalommal étrendi tanácsadás
 • 24 alkalommal testmozgás tanácsadás
 • 800 db CD kiosztásának dokumentálása
 • 24 alkalommal szülőklub
 • 16 alkalommal babaúszás
 • 6 alkalommal munkamániások klubja
 • 16 alkalommal sétakör

További részletes feladatleírást az ajánlati dokumentáció tartalmaz.

2) RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

Rajtad múlik!” – Rendezvényszervezéssel kapcsolatos szakértői szolgáltatások
# szakmai konferenciák
# egészségnapok
# közbeszerzési műszaki leírás:
Ajánlattevői szolgáltatás paraméterei
„Rajtad múlik!” – Rendezvényszervezéssel kapcsolatos szakértői szolgáltatások

Alulírott …………………………… (képviseli: ………………..…………………) mint ajánlattevő / közös ajánlattevőt az ajánlati felhívásban szereplő szolgáltatást az alábbi paraméterekkel vállalom teljesíteni.
Ajánlatkérő neve Tevékenység címe Tevékenység tartalma Termék megnevezése és igazolási módja Indikátorokhoz való hozzájárulás Költség (nettó+Áfa) Teljesítési határidő
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata Szakmai konferenciák Az egészségfejlesztéssel és az EFI tevékenységével kapcsolatban szakmai kommunikációt szükséges nyújtanunk a kistérségi egészségügy alap- és szakellátásban dolgozók számára, ezért az EFI iroda felállása után és a projekt 2/3-ában egy-egy szakmai konferenciát szervezünk.
A konferencián hangsúlyt fektetünk a terápiás beteg-együttműködés javítását támogató fejlesztések lehetőségeinek feltárására. A szakmai vezető bemutatja a projektet, az EFI munkatársai bemutatják a szolgáltatásaikat és a meghívott előadók 1 órás előadást tartanak.
A konferenciára meghívjuk a kistérségi egészségügyi dolgozókat, 30 fő megjelenéssel kalkulálunk.
Vállalkozó feladata a szakmai konferencia teljes körű lebonyolítása: helyszín biztosítása, résztvevők toborzása, meghívása, előadók és vendégelőadók biztosítása, rendezvényszervezés. # beszámoló
# jelenléti ív
# fotódokumentáció
# meghívó 2 db szakmai konferencia
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata Egészségnapok Rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgást ösztönző programok közösségi színtéren, elsősorban szabadtéren Egészségnap keretében az alábbi programokkal:
# Főzőverseny (szakács biztosítása – 8 óra)
# fociverseny, családi vetélkedők – (animátor – 6 fő x 8 óra)
# gyermekprogramok lebonyolításához szükséges anyagok (pl. gyöngy, rajzlap, ceruza, stb)
# eszközbérlet
# ismert aerobikoktató napidíja
# étkeztetés: 120 fő részére — fenntartható életmód bevezetése
# színpad és hangtechnika bérlése
# 1 fő rendezvényszervező
Vállalkozó feladata a projekt megvalósítása alatt 10 db Egészségnap teljes körű lebonyolítása. # beszámoló
# jelenléti ív
# fotódokumentáció
# meghívó 10 db egészségnap
Kelt, …………………… 2013. …………………..
P.H.
………………………………..
cégszerű

3) TANULMÁNYOK
# EFI működési rend kidolgozása
# Kistérségi egészségfejlesztési terv
Betegklubok
# Cukorbeteg klub
# Szív-és érrendszeri betegklub
Szűrőprogramok
# Szűrőnapok
# A kistérség településein megvalósuló programokon való részvétel, szűréssel
„Rajtad múlik!” – EFI működésével és szűrőprogramokkal kapcsolatos
(TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0045)
Ajánlattevői szolgáltatás paraméterei
I. rész: Tanulmányok

Alulírott …………………………… (képviseli: ………………..…………………) mint ajánlattevő / közös ajánlattevőt az ajánlati felhívásban szereplő szolgáltatást az alábbi paraméterekkel vállalom teljesíteni.
Ajánlatkérő neve Tevékenység címe Tevékenység tartalma Termék megnevezése és igazolási módja Indikátorokhoz való hozzájárulás Költség (nettó+Áfa) Teljesítési határidő
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata EFI működési rend kidolgozása Az EFI működéséhez szükséges részletes működési rend kidolgozása, fejlesztése kapcsán tervezett tevékenységek részletezése külső, szakmai alvállalkozó bevonásával.
Vállalkozó feladata:
# 150 tanácsadói óra alatt EFI működési rend kidolgozása # 1 db EFI működési rend elektronikus és nyomtatott példányban 1 db EFI működési rend
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata Kistérségi egészségfejlesztési terv Kistérségi egészségterv aktualizálása. A 20 nap alatt szükségletfelmérés készül a települési lakosság körében, amiből egy releváns helyzetkép alakul ki. A problémák kezelésére és megoldására stratégiai célok kitűzése és cselekvési terv elkészítése válaszol.
Vállalkozó feladata:
kistérségi egészségfejlesztési terv aktualizálása 160 tanácsadói óra alatt. # 1 db kistérségi egészségfejlesztési terv elektronikus és nyomtatott példányban 1 db kistérségi egészségfejlesztési terv
Kelt, …………………… 2013. …………………..
P.H.
………………………………..
cégszerű aláírás

17. b számú melléklet
„Rajtad múlik!” – EFI működésével és szűrőprogramokkal kapcsolatos
(TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0045)
Ajánlattevői szolgáltatás paraméterei
II. rész: Betegklubok

Alulírott …………………………… (képviseli: ………………..…………………) mint ajánlattevő / közös ajánlattevőt az ajánlati felhívásban szereplő szolgáltatást az alábbi paraméterekkel vállalom teljesíteni.
Ajánlatkérő neve Tevékenység címe Tevékenység tartalma Termék megnevezése és igazolási módja Indikátorokhoz való hozzájárulás Költség (nettó+Áfa) Teljesítési határidő
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata Cukorbeteg klub Cukorbetegklub kialakítása és ezzel összefüggésben a beteg együttműködés fejlesztését támogató tevékenységek biztosítása, amely keretében az alábbi tevékenységek / szolgáltatások kerülnek bevezetésre a kistérségben:
1. cukorbetegeknek egyéni és csoportos formában történő betegoktatás, felvilágosítás nyújtása betegségükre specifikusan, terápiás együttműködés fejlesztés, azaz elérni, hogy a tanácsokat megfogadja a kliens, és a felírt gyógyszereket is a megfelelő időben és mennyiségben beszedje
2. diétás oktatás
3. diabetológiai segédeszközök betanítása, használat ellenőrzése
4. kapcsolattartás az országos cukorbetegklub hálózattal.
A tevékenység eredményeként egy átfogó módszertan kerül kidolgozásra.
Vállalkozó feladata:
# 13 alkalom x 2 fő szakember x 1 óra (26 óra)
# 1 db módszertan kidolgozása # beszámoló
# jelenléti ív
# fotódokumentáció
# 1 db módszertan elektronikus és nyomtatott példányban 13 alkalommal cukorbeteg klub
1 db módszertan
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata Szív-és érrendszeri betegklub Szív- és érrendszeri betegklub kialakítása és ezzel összefüggésben a beteg együttműködés fejlesztését támogató tevékenységek biztosítása
1. szív- és érrendszeri betegségben szenvedőknek egyéni és csoportos formában történő betegoktatás, felvilágosítás nyújtása betegségükre specifikusan, terápiás együttműködés fejlesztés, azaz elérni, hogy a tanácsokat megfogadja a kliens, és a felírt gyógyszereket is a megfelelő időben és mennyiségben beszedje
2. diétás oktatás
3. mozgásformák betanítása
Vállalkozó feladata:
# 13 alkalom x 2 fő szakember x 1 óra (26 óra)
# 1 db módszertan kidolgozása # beszámoló
# jelenléti ív
# fotódokumentáció
# 1 db módszertan elektronikus és nyomtatott példányban 13 alkalommal szív- és érrendszeri betegklub
1 db módszertan
Kelt, …………………… 2013. …………………..
P.H.
………………………………..
cégszerű aláírás
17. c számú melléklet
„Rajtad múlik!” – EFI működésével és szűrőprogramokkal kapcsolatos
(TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0045)
Ajánlattevői szolgáltatás paraméterei
4 SZŰRÉSEK
III. rész: Szűrőprogramok

Alulírott …………………………… (képviseli: ………………..…………………) mint ajánlattevő / közös ajánlattevőt az ajánlati felhívásban szereplő szolgáltatást az alábbi paraméterekkel vállalom teljesíteni.
Ajánlatkérő neve Tevékenység címe Tevékenység tartalma Termék megnevezése és igazolási módja Indikátorokhoz való hozzájárulás Költség (nettó+Áfa) Teljesítési határidő
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata Szűrőnapok A kistérség településein 3 alkalommal szűrőnapot tervezünk, mely 5 betegségtípus szűrését célozza: keringési, érzékszervi, mozgásszervi, dohányzás és szájüreg daganat. Az alábbi bontásban részletezzük a tevékenységet:
Szűrés 1.: A keringési betegségek kockázatára irányuló szűrések, ahhoz kapcsolódó kockázatbecslés és tanácsadás, vérnyomásmérés, artéria merevség vizsgálat, koleszterinszint mérés, hiperlipidémia (vérzsír) szint mérés, vércukorszint mérés, magasság mérés, testsúly mérés, bőrredő mérés (testzsír tömeg mérés), BMI számítás, derék-csípő arány vizsgálat, cél testsúly meghatározás, koronária rizikós besorolás. Táplálkozással kapcsolatos információnyújtás.
Szűrés 2.: Érzékszervi megbetegedésekre irányuló szűrések, ahhoz kapcsolódó kockázatbecslés és tanácsadás. Érzékszervi megbetegedésekre irányuló szűrés: hallás és látásszűrés, szemfenék vizsgálat, szemnyomás vizsgálat, általános látásvizsgálat Kettesy-tábla segítségével és hallásvizsgálat.
Szűrés 3.: mozgásszervi megbetegedésekre, szájüregi daganat és rák megelőző állapotokra irányuló szűrések és kapcsolódó tanácsadás, csontritkulás, ízületi mozgástartomány, izomerő, gerinc deformitások, tartási rendellenességek szűrése, láb deformitás szűrés, degeneratív ízületi megbetegedésben szenvedők szűrése, mozgáskoordinációs zavarok
Szűrés 4.: dohányzással kapcsolatos rövid intervenció kilégzési levegő CO tartalmának mérése, kérdőív kitöltetése rövid intervenció, szükség esetén a megfelelő szakellátásba irányítás. A helyi tüdőgondozó szakemberei vesznek részt a szűrőnapokon.
Szűrés 5.: a program megvalósítási ideje alatt minden településen szájüregi daganat szűrést végzünk 4 órában a helyi fogorvosok bevonásával. A szűréshez 1 fő orvos és 1 fő szakasszisztens biztosítása szükséges.
Vállalkozó feladata:
# Szűrés 1: 3 alkalom x 6 óra x 4 fő szakember (1 fő szakorvos, 1 fő asszisztens,1 fő diabétesz szakasszisztens, 1 fő dietetikus) (72 óra)
# Szűrés 2: 3 alkalom x 6 óra x 4 fő szakember (1 fő fül-orr gégész, 1 fő szemész szakorvos, 1-1 fő szakasszisztens) (72 óra)
# Szűrés 3: 3 alkalom x 6 óra x 3 fő szakember (1 fő orvos, 1 fő szakasszisztens, 1 fő gyógytornász) (54 óra)
# Szűrés 4: 3 alkalom x 6 óra x 2 fő szakember (1 fő addiktológus, 1 fő szakasszisztens) (36 óra)
# Szűrés 5: 3 alkalom x 6 óra x 2 fő szakember (36 óra)
Összesen 270 óra
# 3 alkalom x 6 óra terembérlet
# 3 alkalom x 6 óra eszközbérlet
# 3 alkalom x 15 fő ellátás # beszámoló
# jelenléti ív
# fotódokumentáció
# meghívó 3 alkalommal szűrőnap
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata A kistérség településein megvalósuló programokon való részvétel szűréssel A keringési betegségek kockázatára irányuló szűrések, ahhoz kapcsolódó kockázatbecslés és tanácsadás
Vérnyomásmérés, artéria merevség visgálat, koleszterinszint mérés, hiperlipidémia (vérzsír) szint mérés, vércukorszint mérés, magasság mérés, testsúly mérés, bőrredő mérés (testzsír tömeg mérés), BMI számítás, derék-csípő arány vizsgálat, cél testsúly meghatározás, koronária rizikós besorolás. Táplálkozással kapcsolatos információnyújtás.
A mozgásszervi megbetegedésekre irányuló szűrések és kapcsolódó tanácsadás
csontritkulás, ízületi mozgástartomány, izomerő, gerinc deformitások, tartási rendellenességek szűrése, láb deformitás szűrés, degeneratív ízületi megbetegedésben szenvedők szűrése, mozgáskoordinációs zavarok
Vállalkozó feladata
# 10 alkalom x 6 óra x 4 fő (1 fő szakorvos, 1 fő asszisztens, 1 fő dietetikus, 1 fő diabétesz szakasszisztens)
# 10 alkalom x 6 óra x 3 fő (1 fő orvos, 1 fő szakasszisztens, 1 fő gyógytornász)
# Összesen 10 alkalom x 7 szakember x 6 óra (420 óra)
# 10 alkalom x 6 óra terembérlet
# 10 alkalom x 6 óra eszközbérlet # beszámoló
# jelenléti ív
# fotódokumentáció
# meghívó 10 rendezvényhez kapcsolódó szűrés
Kelt, …………………… 2013. …………………..
P.H.
………………………………

1) KOMMUNIKÁCIÓ
Kezedben az életed” – kommunikációval kapcsolatos szakértői szolgáltatások (TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0027)
Ajánlatkérő a TÁMOP-6.1.2/11/3 – Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben pályázaton támogatást nyert a „Kezedben az életed!” – életmódprogramok a szentesi kistérségben című pályázat megvalósítására. A pályázat tartalma az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítása a lakosság és speciális, magas kockázatú célcsoportok körében egy koordinált fejlesztési projekt keretében az egészségfejlesztést kistérségi szinten támogató intézmény kialakításával és az egészségügyi ellátórendszer egészségfejlesztéssel összefüggő feladatainak összehangolásával, kapcsolatainak fejlesztésével. A projekt sikeres megvalósítása érdekében Megbízó kommunikációval kapcsolatos szakértői szolgáltatást kíván igénybe venni az alábbiak szerinti mennyiségben:

 • 12 db hirdetés
 • 460 db plakát
 • 2.900 db szórólap
 • 20.000 db kiadvány
 • 9 db TV megjelenés
 • 9 db rádió megjelenés
 • 6.000 darab e-dm kiküldése
 • 1 db informatikai nyomon követő rendszer
 • 1 db weboldal
 • 2 db C típusú tábla
 • 2 db D típusú tábla
 • 2 db sajtó nyilvános esemény
 • 2 db sajtóközlemény
 • 1 db fotódokumentáció
 • 1 db térképtér feltöltés

További részletes feladatleírást az ajánlati dokumentáció tartalmaz.