BEZÁRÁS
ÜGYEK

Roma Transznacionálé

MENÜ

Roma Transznacionálé

Arra, hogy szükség van az Európai Ügyészségre szükség van, az egyik legfontosabb bizonyíték, hogy a roma önkormányzat fideszes vezetője, Farkas Flórián szabadlábon van. A roma botrányokat még a kormány is elismerte és 1,6 milliárd forintot vissza is kért. Éppen ezért döbbenetes, hogy még mindig vannak roma szervezetek, amelyek óriási EU-s pénzeket suvasztanak el egészen bizarr ürüggyel. 

Ma a Zombai Romákért Egyesület és a zombai önkormányzat konzorciumában megvalósuló,   “EFOP-5.2.2-17 – Transznacionális együttműködések pályázat ” pályázatról lesz szó. Az önkormányzattól kikért dokumentumok (szerződés, műszaki leírás, költségvetés) csatolva, a projekt hivatalos leírsáa a http://palyazat.gov.hu oldalról poszt alján olvasható.

50 millió eltapsolásáról van szó, amiből 8 milliót a Roma Egyesület, 42 milliót (!) az önkormányzat költhet el

A Zombai Romákért Egyesület beszámolói szerint korábban 1-2 millió forint támogatást használt fel, érthetetlen, hogy miért kell most 50 millióért egy tanulmányt írniuk?

– Zomba egy Szekszárd melletti falu, mintegy 2000 lakossal, a népszámláláskor 3 százalék, azaz, mintegy 60 fő vallotta magát romának. Ezek alapján majdnem egymillió ft/fő támogatás költöttek el a romák feje felett.

Ebből (a mellékletek és a polgármester szóbeli közlése szerint megvalósul:

1) évi 6 BELFÖLDI (!!!!) tanulmányút (összesen 18)

2)  12 workshop és egy zárórendezvény

3) EGY DARAB TANULMÁNY

4) ami 300 fős 5 oldalas kérdőív kitöltetésén alapszik (mivel nincs ennyi roma zombán, nyilván a német és szlovák testvérfalvakban keresik a többi alanyt)

 

A projekt valódi “gazdája” minden jel szerint egy pécsi üzleti tanácsadó cég, a London Consulting Kft., az 50 millió így fog elrepülni:

  • 3 millió catering (kaja)+ rendezvényszervezés
  • -“Célcsoport útikölsége (CSAK BELFÖLDRE!!!!!) 5 millió  a polgármester szerint arra a kérdésre, hogy transznacionális együttműködés a cél, de csak belföldre lehet utazni, az a megoldás, hogy majd elutaznak Komáromba, onnan csak 60 km Zomba testvérfaluja,
  • 1.7 millió kommunikációs költség, de MÉG KÉT KÜLÖN SORON 2X700 ezer forint “kötelezően előírt nyilvánosság”
  • 900 ezer ft irodabérlet!!!! Zombán
  • 2,5 milliós KÉRDŐIV FElVÉTEL (300 db)
  • 14 millió “szakmai megvalósítás díja”
  • “szakmai megvalósítás személyi költsége” a roma egyesületél
  • 8 millió munkadíj a fentieken túl
  • 3 millió PROJEKTMENEDZSMENT- ezt a Roma egyesület végzi

És hogy miről fog szólni a zombai romák számára elengedhetetlen transznacionális tanulmány (részlet a projekt leírásából):

Az alábbi projektelemek segítségével kívánjuk előmozdítani településünkön és annak vonzáskörzetében a transznacionális együttműködéseket, amelyek elősegíthetik a községünk és a térség humán szolgáltatásainak minőségibbé válását. Terveink szerint a projekt során nemzetközi környezetben vizsgáljuk meg és elemezzük az elérhető humán szolgáltatások működését, azok színvonalát. A megvalósítás kezdeti szakaszában 3, a lokális humán szolgáltatást érintő tematika elemzését kívánjuk megvalósítani, amelyek a következők: egészségügy/szociális humán szolgáltatások, oktatás/kulturális szolgáltatások, közműszolgáltatások/helyi gazdaság helyzete. Projektünk részét képezi a nemzetközi hálózatépítés keretében az együttműködő partnerekkel stratégiai és operatív megállapodások megkötése. A következő szakaszban a nemzetközi együttműködés keretében megismert szolgáltatásokhoz kapcsolódó ismeretek, adatok, tapasztalatok feldolgozása történik meg szintén 3 darab tanulmány formájában. Mindezek után a már 3 elemzett tématerület közül 1 darab továbbelemzendő humán szolgáltatás kerül kiválasztásra. 

Cél: A tervezett projektünk esélyt teremt arra, hogy szervezetünk együttműködve a helyi önkormányzattal, egyrészről nemzetközi példák adaptálásának segítségével fejleszthesse a humán szolgáltatások területén végzett tevékenységeit, másrészt a megszerzett ismereteket és a jó gyakorlatát elterjeszthesse térségi szinten. Az alábbi projektelemek segítségével kívánjuk előmozdítani településünkön és annak vonzáskörzetében a transznacionális együttműködéseket, amelyek elősegíthetik a községünk és a térség humán szolgáltatásainak minőségibbé válását. Terveink szerint a projekt során nemzetközi környezetben vizsgáljuk meg és elemezzük az elérhető humán szolgáltatások működését, azok színvonalát. A megvalósítás kezdeti szakaszában 3, a lokális humán szolgáltatást érintő tematika elemzését kívánjuk megvalósítani, amelyek a következők: egészségügy/szociális humán szolgáltatások, oktatás/kulturális szolgáltatások, közműszolgáltatások/helyi gazdaság helyzete. Projektünk részét képezi a nemzetközi hálózatépítés keretében az együttműködő partnerekkel stratégiai és operatív megállapodások megkötése.  

A “transznacionális együttműködésekre összesen 5 milliárd forint EU pénz megy 100 ” civil egyesületnek”. A nyertesek között több olyan “egyesület” van, ahol semmi nyoma annak, hogy valódi tevékenységet folytatnának (Alapítvány Társadalmunk Fenntartható Fejődéséért, Add a kezed az esélyegyenlőség megteremtésének segítése az oktatásban és a munkaerőpiacon közhasznú Egyesület (tiszavasvári), Fiatalok a jövőért Ifjúsági és Kulturális Egyesület (debrecen). De transznacionális együttműködésre kapott 50 millió forintot két, a kormánynak kedves egyházi közösség is, a szeged csanádi egyházmegye (Kis Rigó püspök) és Köves Slomó EMHI-je

Éves Beszámoló

Támogató Okirat