BEZÁRÁS
ÜGYEK

Transznacionálé újratöltve

MENÜ

Transznacionálé újratöltve

A mai -MTVA épületből közvetített- korrupcióinfón egészen viccesnek is mondható bizonyítékokat mutatunk be, hogy a kormány minden fogadkozása ellenére tovább zajlik a legszegényebbek számára adott EU pénzek lenyúlása, ráadásul minden jel szerint még mindig komoly hálózatban, szervezetten . Az elmúlt években több olyan jelzést kaptam, hogy legtöbbször kamu civil szervezeteket, de sokszor valódi, működő civil szervezeteket keresnek meg üzleti tanácsadó cégek .
[su_spacer]
Ők megígérik, hogy egy projekt nyerni fog, de cserébe azt várják el, hogy a projekt összegének kb 20 százalékáért számlázhassanak, valós teljesítés nélkül.
Egy korábbi korrupcióinfón beszámoltunk a “Zombai Romákért Egyesület” “Transznacionális együttműködések” fantázianevű projektjének elképesztő részleteiről. ( https://korrupcioinfo.hu/roma-transznacionale/ )  A zombai romák (néhány család egy 2500 lelkes községben) “csak” 50 milliót tapsolhatnak el, azonban az EU projektből összesen mintegy 100 szervezet 5 milliárd értékben kapott támogatást. A szervezetek és a projektek néha egészen bizarr elnevezése arra utalt, hogy nem egyedi csalásról szólt, ezért az atlatszo.hu találomra kiválasztott 11-et az általam és megkérte a projektek részleteit. Csak 2 (!) szervezet válaszolt  ( https://orszagszerte.atlatszo.hu/bujkalnak-az-efop-projekt-nyertesei-csak-a-kormanybarat-egyhazak-valaszoltak/)
Ezután én találomra -illetve a legbizarrabb elnevezésű projekteket/szervezeteket keresve-
18 alapítványnak küldtem el megkeresést, hogy tájékoztassanak a projektek tartalmáról és költségvetéséről.
Azt hogy itt hálózatos csalásról lehet szó, az alábbi -néha hihetetlen- tény alapján állítható:
— a néhol egészen komolytalan elnevezésű projektek/szervezetek, pl a kedvencem: Környezeti Ártalmak Bőrgyógyászati Megelőzéséért és Kezeléséért Alapítvány Projekt címe: “Stressz kezelési és kooperációs jó gyakorlatokkal a családi élet harmóniájáért és a család társadalmi szerepénekerősítéséért”-
– (a többi és szép, lásd lentebb)
— AMI A LEGDURVÁBB: 6 projektleírás (https://palyazat.gov.hu oldal)  szóról szóra, karakterszámra megegyezik. (lásd lejjebb)  A zombai romákon kívül mind olyanok, akik nem válaszoltak a megkeresésünkre. Így pl a Rinya menti mozgáskorlátozottak szóról szóra pont ugyanarra pályáztak, mint a zombai romák
—van egy másik típusú egyezőség is, amely 10 civil szervezetet érint. Ezeknél a pályázatoknál a mutatószámok és a vállalások is azonosak, ez Ctrl C, Ctrl V-vel működött. Itt azonban mindegyiknél van egy bevezető specifikum, ami az adott civil szervezet tevékenységét, motivációját írja le,
—- A 18 megkeresésre csak 6 választ kaptam,  2 helyen senki nem is kereste a küldeményemet 
—-A beérkezett költségvetések és projektleírások nagyon semmitmondóak voltak és legtöbbször munkabéreket, szakértői költséget tartalmaznak. A Varsányi Faluszépítők pl rögtön havi 100 ezer forintot fizettek a falu polgármester asszonyának, Kanyó Juditnak a transznacionális együttműködés megszervezéséért (lásd lent)
—Az alapítványok közül vannak olyanok, amelyek úgy tűnik, valóban működnek, azonban teljesen más területen nyertek pénzt, mint amit az alapítvány eredeti célja. A fent említett Bőrgyógyászati Alapítvány pl. 2017-es beszámolója szerint Keszthelyen végez ingyenes melanóma szűrést, évi 1-2 millió forintos bevétele volt edig, eztán kaptak 50 milliót a “Stressz kezelési és kooperációs jó gyakorlatokkal a családi élet harmóniájáért és a család társadalmi szerepének erősítéséért” című projektre
A fenti adatok minden józan ember számára arra utalnak, hogy a bevezetőben említett jelenség (amire korábban számos példát mutattam, de a Mengyi és a Simonka ügyek is részben erről szólnak) valóban létezik. Az adatok egyértelműen arra utalnak, hogy szegények felzárkóztatására szánt pénzeket továbbra is hálózatokban tüntetik el. Képzeljük el, hogy a legszegényebb régiókban 50 millió forintot mennyivel hasznosabban is el lehetne költeni, vagy egy alapítványnak valódi munkára milyen nagy segítség lenne ennyi pénz
Normál országban a fenti adatok alapján azonnal feljelentést tennék. Itthon inkább az EU-Ügyészségért kell kampányolni. Az OLAF-nak el fogom küldeni a dokumentumokat, feljelentést nem teszek, mert Poltnál nincs értelme.
——-

A részletek alább illetve a csatolmányokban

6 projektleírás szóról szóra, karakterszámra megegyezik. Ezek mind olyanok, akik nem válaszoltak a megkeresésünkre:

 1. Rinya-Menti Mozgáskorlátozottakért Alapítvány

Projekt címe: “Transznacionális együttműködések Dél-Zselicben” Székhely: Görgeteg (Somogy megye)

 1. Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány

A projekt címe: “Transznacionális együttműködések Dél-Baranyában”Székhely: Királyegyháza (Baranya megye)

 1. Abaligeti Nőegylet

Projekt címe: “Transznacionális együttműködések Észak-Baranyában”Székhely: Abaliget (Baranya megye)

 1. Zombai Romákért Egyesület

Projekt címe: “Transznacionális együttműködések a Bonyhádi és a Szekszárdi járásban” Székhely: Zomba (Tolna megye)

Bükkösd Jövőjéért Alapítvány Székhely: Bükkösd (Baranya megye)

Projekt címe: “Transznacionális együttműködések a Szentlőrinci és a Szigetvári Járásban” 50.000.000,-Ft

Töttös Községért Közalapítvány Székhely: Töttös (Baranya megye)

Projekt címe: “Transznacionális együttműködések a Bólyi és a Mohácsi járásban” 50.000.000,-Ft

A leírásban benne van, hogy: “Projektünk részét képezi a nemzetközi hálózatépítés keretében az együttműködő partnerekkel stratégiai és operatív megállapodások megkötése” Úgy tűnik, hogy ezen felül egy rejtett dél-magyarországi hálózatépítés is megvalósult.

És a projektleírás mind a négy esetben:

Projektünk célja, hogy meglévő nemzetközi együttműködéseinket megerősítsük, továbbá újakat építsünk ki a lokális, a térségi és regionális humán szolgáltatás fejlesztésének érdekében. A nemzetközi együttműködések révén naprakész tudást és tapasztalatot szerezhetünk, annak érdekében, hogy szervezetünk és a helyi önkormányzat, mint konzorciumi partnerünk célkitűzései, tevékenységei és feladatellátása még színvonalasabbá válhasson. Fontosnak tartjuk, hogy a projekt megvalósítása során a nemzetközi tapasztalatok által megismerhessük és közvetíthessük a humán szolgáltatásokkal kapcsolatosan elsajátított ismereteket ezzel is elősegítve a nemzetközi jó gyakorlatának hazai elterjesztését. Úgy véljük, hogy mindezek által hatékonyan tudunk reagálni azon megoldásra váró társadalmi jelenségekre, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak a térségre jellemző hátrányok kialakulásához. A humán szolgáltatások fejlesztése, azok színvonalának emelése hozzájárulhat a lokális és térségi hátránykompenzációhoz. A tervezett projektünk esélyt teremt arra, hogy szervezetünk együttműködve a helyi önkormányzattal, egyrészről nemzetközi példák adaptálásának segítségével fejleszthesse a humán szolgáltatások területén végzett tevékenységeit, másrészt a megszerzett ismereteket és a jó gyakorlatát elterjeszthesse térségi szinten. Az alábbi projektelemek segítségével kívánjuk előmozdítani településünkön és annak vonzáskörzetében a transznacionális együttműködéseket, amelyek elősegíthetik a községünk és a térség humán szolgáltatásainak minőségibbé válását. Terveink szerint a projekt során nemzetközi környezetben vizsgáljuk meg és elemezzük az elérhető humán szolgáltatások működését, azok színvonalát. A megvalósítás kezdeti szakaszában 3, a lokális humán szolgáltatást érintő tematika elemzését kívánjuk megvalósítani, amelyek a következők: egészségügy/szociális humán szolgáltatások, oktatás/kulturális szolgáltatások, közműszolgáltatások/helyi gazdaság helyzete. Projektünk részét képezi a nemzetközi hálózatépítés keretében az együttműködő partnerekkel stratégiai és operatív megállapodások megkötése. A következő szakaszban a nemzetközi együttműködés keretében megismert szolgáltatásokhoz kapcsolódó ismeretek, adatok, tapasztalatok feldolgozása történik meg szintén 3 darab tanulmány formájában. Mindezek után a már 3elemzett tématerület közül 1 darab tovább elemzendő humán szolgáltatás kerül kiválasztásra. Célunk, hogy olyan, jelentős fejlesztést igénylő humán szolgáltatást válasszunk ki az előzetesen vizsgáltak közül, amelynek lokális és térségi megújítására a már kiépült nemzetközi kapcsolatok megfelelő tudásbázist biztosíthatnak, így érvényesítve a jó gyakorlatának ez irányú hazai elterjesztését. Szakemberek bevonásával kompetenciafejlesztő tréningek megvalósítására is sor kerül. Továbbá az összes nemzetközi együttműködő partner bevonásával megrendezésre kerül egy nagyrendezvény, amely összefoglalja az elért eredményeket, és mind formálisan, mind informálisan elősegíti a már meglévő kapcsolatok erősítését, valamint lehetőséget biztosít további kapcsolatok kiépítésére is. Évente 6 darab műhelymunka kerül megvalósításra további helyi és térségi szereplők bevonásával, amelynek célja a már megszerzett tudás átadása, ezzel biztosítva a disszeminációt. Továbbá évente 4 darab hazai tanulmányút megvalósítására is sor kerül, amely a térségi színteret meghaladva segíti elő a tapasztalatcserét, és a tudás átadását. A megvalósítás utolsó szakaszában kiépítésre kerül egy adatbázis, amely minden lényeges információt tartalmaz a bevont együttműködőkkel kapcsolatosan. Az adatbázis további kutatások és módszertani fejlesztések megvalósítását is elősegíti, amely hosszabb távon biztosíthatja a humán szolgáltatások hazai fejlesztését összhangban a szakmapolitikai célkitűzésekkel és a már kidolgozott nemzeti és nemzetközi stratégiákkal. A projekt zárásaként egy összegző tanulmány elkészítésre is sor kerül. Fontosnak tartjuk, hogy a projekt során elért eredmények, tapasztalatok mindenki számára elérhetőek legyenek, ezért nyilvánossá kívánjuk tenni a szakmai anyagokat. Mindezek reményeink szerint már rövidtávon is képesek lesznek hozzájárulni a lokális és regionális humán szolgáltatások fejlesztéséhez, és segíthetik a jövőbeni szakpolitikai tervezést.

Ez volt tehát az I. típusú egyezőség, amely a EFOP-5.2.2-17-ben 6 civil szervezetnél található meg. A projekleírásokat tekintve itt 100%-os az egyezőség.

De van egy II. típusú egyezőség is, amely 10 civil szervezetet érint. Ezeknél a pályázatoknál a mutatószámok és a vállalások is azonosak, ez Ctrl C, Ctrl V-vel működött. Itt azonban mindegyiknél van egy bevezető specifikum, ami az adott civil szervezet tevékenységét, motivációját írja le, mintegy bemutatkozásként. Ezek közül közérdekű adatigénylést a következő négy szervezetnek küldtünk ki:

Roma és Beás Érdekvédelmi Szövetség, Érted-Együtt Támogató Szociális Egyesület, Add a kezed az esélyegyenlőség megteremtésének segítése az oktatásban és a munkaerőpiacon közhasznú Egyesület (ez utóbbi kettő nem vette át a levelünket), Borsodbótai Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ők küldtek választ)

Az alábbi kötelező tevékenységek megvalósítását tervezzük a projekt 24 hónapja során: Az előkészítés során: Szakmai terv elkészítése; Közbeszerzés tevékenység lefolytatása; Indító egyeztetés szervezése – „kick-off meeting”; Együttműködés előkészítése: indító jelentés készítése, melynek témája a tanulmányozni kívánt szolgáltatás; 4 db külföldi partner bevonása 24 hónapon keresztül; kívánunk alkalmazni 6 órában projektmenedzsert és pénzügyi vezetőt és 20 órában szakmai vezetőt, valamint 2 fő szakmai megvalósítót. A projekt megvalósítás során tervezzük: 1. A tanulmányozni kívánt terület, szolgáltatás (módszer, eljárás) nemzetközi együttműködés keretében történő megismerése; 2. Nemzetközi hálózatépítés; 3. Kutatás és összehasonlító elemzés megvalósítása a választott szakmai, szolgáltatási területen legalább két országban (ebből az egyik lehet Magyarország, a másik uniós ország lehet), országonként legalább 100-100 fős célcsoport körében (a külföldi adatokat a külföldi partnernek kell biztosítania) 4. A nemzetközi együttműködés keretében kompetenciafejlesztés, tréning, terepmunka megvalósítása; 5. Közös szakmai programok szervezése, megtartása a partnerekkel; 6. Évente legalább 6 alkalommal műhelymunka, évente 4 alkalommal a projekt költségvetéséből programterületen megvalósuló hazai tanulmányút vagy más forrásból megvalósuló külföldi tanulmányút szervezése. és lebonyolítása az együttműködő partnerek és más partnerek részvételével (amennyiben indokolt); 7. Disszemináció keretében a tapasztalatok megosztása a hazai szakemberek körében tréningek, kompetencia fejlesztések keretében 8. Módszertani-szakmai összegzés és szakmai ajánlások megfogalmazása 9. A projekt keretében megvalósult kutatásról összehasonlító kutatási zárójelentés készítése és nyilvánosságra hozása; 10. A projekt eredményeinek széles körű megismertetése 11. A tevékenységek szakmai megvalósításához kisértékű eszközök beszerzése. A projekt megvalósításával kapcsolatban biztosítjuk a kötelező nyilvánosságot, valamint ezen felül általános rezsi költségeket terveztünk (bankszámla, postaköltség, stb.) Műszaki szakmai eredmények, amelyeket vállalunk a projekt megvalósítása során: 1. A projekt keretében szervezett tanulmányúton résztvevő hazai szakemberek: 40 fő 2. A partnerség keretében együttműködés megvalósítása összesen 12 alkalommal műhelymunka és 8 alkalommal hazai tanulmányút 3. A partnerség keretében kutatás megvalósítása 1 db kutatási anyag elkészítése 4. Módszertani összegzés és ajánlások kidolgozása 1 db szakmai kiadvány. A projekt kapcsán vállalt indikátorok: • A program befejezését követő 6 hónappal a szervezetek közötti aktív együttműködések száma 1 db • Társadalmi innovációt és transznacionális együttműködést célzó projektek száma 1 db A 3 éves fenntartási időszak alatt az alábbi vállalásokat tesszük: – nyilvános on-line hozzáférést biztosítunk a projekt keretében megvalósult kutatásról készült zárójelentéshez; – a projekt során létrejött szakmai együttműködéseket fenntartjuk A kialakított együttműködések kapcsán munkatervet készítünk, amely az alábbi információkat fogja tartalmazni: Az együttműködés célját, tervezett és megvalósult a tevékenységeket, az ütemezést, a kapcsolattartás gyakoriságát és az együttműködés eredményéről szóló információkat.  

18 megkeresésünkre – EFOP-5.2.2-17 mindössze hatan válaszoltak:,  12 HELYRŐL SEMMILYEN VÁLASZ NEM ÉRKEZETT ( 2 helyen nem is volt senki, aki átvegye a levelet)

 1. Munkanélkülieket Segítő Egyesület

A projekt címe: “Életkerék”

Itt a szakmai terv elkészítése 250.000,-Ft-ba került, “műhelymunka rendezvényre” 3×410.000, azaz összesen 1.230.000,-Ft-ot költöttek, 4 tanulmányútra pedig 4×420.000, azaz összesen 1.680.000,-Ft-ot költöttek.

 1. Borsodbótai Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A projekt címe: “Transznacionális együttműködések”

A szakmai terv elkészítése 508.000,-Ft-ba került és az IT Consulting Hungary Kft. volt a közreműködő. CD-n a részletes költségvetést mellékelték,

 1. Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület

A projekt címe: “Múltunkban a jövőnk”

A szakmai terv elkészítése nettó 2.000.000,-Ft-ba került, a Független Projektiroda Kft. volt a szállító.

 1. Összefogás a Magyar Családokért Országos Egyesület

5000 Szolnok, Templom utca 8/A.

5   Együtt Európáért Alapítvány

1078 Budapest, Marek József utca 5. III./33.

 1. Roma és Beás Érdekvédelmi Szövetség

Projekt címe: “Transznacionális együttműködések”

2 tértivevény “nem kereste” jelzéssel érkezett vissza:

 1. Add a kezed az esélyegyenlőség megteremtésének segítése az oktatásban és a munkaerőpiacon közhasznú Egyesület

A projekt címe: “Transznacionális együttműködések”

 1. Érted-Együtt Támogató Szociális Egyesület

Projekt címe: “Transznacionális együttműködések”

A többi megkeresett egyesülettől és alapítványtól – bár a közérdekűket átvették – nem érkezett válasz. Ezek a következők:

 1. Rinya-Menti Mozgáskorlátozottakért Alapítvány

Projekt címe: “Transznacionális együttműködések Dél-Zselicben”

 1. Összefogás a Magyar Családokért Országos Egyesület

A projekt címe: “Magyar-szlovák kutatás alapú kulturális és turisztikai együttműködések kialakítása”

 1. Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány

A projekt címe: “Transznacionális együttműködések Dél-Baranyában”

 1. EUROPÉER Európai Fejlődésért és Együttműködésért Közhasznú Alapítvány

A projekt címe: “Transznacionális együttműködések”

 1. Abaligeti Nőegylet

Projekt címe: “Transznacionális együttműködések Észak-Baranyában”

 1. Dél-Alföldi Ifjúsági Szövetség

Projekt címe: “Transznacionális jógyakorlatok felmérése és terjesztése a fiatalok közösségfejlesztésében”

 1. Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület

Projekt címe: “Nemzetközi együttműködés a NEET fiatalok helyzetének feltárása és javítása érdekében”

 1. Környezeti Ártalmak Bőrgyógyászati Megelőzéséért és Kezeléséért Alapítvány

Projekt címe: “Stressz kezelési és kooperációs jó gyakorlatokkal a családi élet harmóniájáért és a család társadalmi szerepének erősítéséért”

 1. Fiatalok a jövőért Ifjúsági és Kulturális Egyesület

Projekt címe: “A lehetetlen nem létezik – bokszakadémiák szerepe a fiatalok nevelésében”

 1. Alapítvány a Társadalmunk Fenntartható Fejlődéséért

Projekt címe: “A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, az életminőség, a motoros képességek és a testösszetétel kölcsönhatásainak komplex, összehasonlító elemzése a Kárpát-medencében élő diákok körében magyar-román-szlovák együttműködés keretében”

Fiatalok a jövőért Ifjúsági és Kulturális Egyesület

4025 Debrecen, Hatvan utca 58.

“KÖRNYEZETI ÁRTALMAK BŐRGYÓGYÁSZATI

MEGELŐZÉSÉÉRT ÉS KEZELÉSÉÉRT” Alapítvány

6723 Szeged, Kecskeméti utca 12.

EUROPÉER Európai Fejlődésért és Együttműködésért Közhasznú

Alapítvány

8600 Siófok, Szent László utca 187.

Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány

7953 Királyegyháza, Petőfi utca 59.

Érted-Együtt Támogató Szociális Egyesület

4024 Debrecen, Rákóczi u. 62/A.fsz.1.

Alapítvány a Társadalmunk Fenntartható Fejlődéséért

6725 Szeged, Alföldi utca 22. II. Ép. C. LH. III/15.

Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi

Egyesület

6724 Szeged, Kossuth L. sugárút 97. III/7.

Rinya – Menti Mozgáskorlátozottakért Alapítvány

7553 Görgeteg, Fő utca 8.

Abaligeti Nőegylet

7678 Abaliget, Kossuth Lajos utca 63.

Dél-Alföldi Ifjúsági Szövetség

6795 Bordány, Mező dűlő 64.

Add a kezed az esélyegyelőség megteremtésének segítése az oktatásban és a

munkaerőpiacon közhasznú Egyesület

4440 Tiszavasvári, Mester utca 16.

A Varsányi Faluszépítőknél pl. a munkabér költségek kiemelkedően magasak (járulékokkal együtt meghaladják a 30 millió forintot).

Az Alapítvány a Társadalmunk Fenntartható Fejlődéséért nevű civil szervezetnél a munkabérek és a szakértői díjak kiugróak a többi tételhez képest.

A Borsodbótai Tűzoltóknál a rendezvényszervezéshez kapcsolódó költségek a legmagasabbak, erre van egy 22,7 milliós megállapodásuk a Zöld Logika Kft.-vel.

Az Együtt Európáért Alapítványnál az utazás, szállás költsége ugrik ki a többi közül, viszont 544 embert utaztatnak különféle képzésekre, de ennél a szervezetnél például viszonylag egyenletesen oszlanak el a költségnemek.

A Roma és Beás Érdekvédelmi Szövetségnél a rendezvényszervezési költségek a legmagasabbak és még eléggé sokat fizetnek a projekt szakmai megvalósítóinak is. Rendezvényszervezésre és képzési szolgáltatásokra 19,5 millós megbízást kötöttek a Humánfejlesztés Programiroda Kft.-vel.

A személyi jellegű kifizetéseknél, szakmai megvalósítóknál lehet játéktér arra, hogy teljesítmény nélkül is fizessenek, ennek megállapítása azonban egy NAV-szintű vizsgálatot igényelne, így kívülről nehéz belelátni, hogy mennyire jogosak vagy sem az ilyen irányú kifizetések.