BEZÁRÁS
ÜGYEK

Internetes segítség 300 millióért

MENÜ

Internetes segítség 300 millióért

A  mai korrupcióinfó rendhagyó lesz. A témája egészen bizarr, ezért nem teszek mást, mint idemásolom a projekt leírását.
Egyúttal megpróbálom interaktívvá tenni ennek a projektnek a kibogozását.  Megkérek mindenkit, hogy próbálja kitalálni, hogy a leírás alapján hogyan néz ki, vagy hogyan kellene kinéznie ennek a 300 millió forintnak (!!!) a költségvetése, azaz mire költenék ezt a pénzt.

Aki érti, hogy a leírás alapján egyébként ez mi a csuda, az is írja meg

(nekem elsőre egy facebook csoport létrehozásának tűnik, 300 millióból).

Az ötleteket a hadhazyakoshivatalos@gmail.com címre küldjék, a legjobbakbak kitalálunk majd valami jó kis díjat.

Ezzel párhuzamosan pedig természetesen adatigényléssel fordulok VOKE Művelődési Központhoz a részletes költségvetésért és azért, hogy eddig kinek fizettek.

VOKE Csomóponti Művelődés Központ
Projekt megnevezése: Családok a családokért: interaktív közművelődési szerepvállalás a cselekvő és értékteremtő családi együttműködések megteremtése érdekében
OP név: EFOP
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-5.2.4-17 – Társadalmi innovációk – Adaptációk, új módszerek kiterjesztése

Projektünk alapja a Szolnokon a VOKE Csomóponti Művelődési Központ által elindított és már működő baba-mama közösségi pont, ahol a cél ennek kiszélesítése a Szolnok-Kiskunfélegyháza-Simontornya által határolt háromszögben, valamint az ország fejlettebb, nyugati felében Veszprémben (mint újabb pólus), és új családok közösségbe való bevonzása; emellett az ugyancsak a szolnoki VOKE Csomóponti Művelődési Központ által 2015-ben elindított és a közösségi pont online felületét képező, zártkörű, csak a felhasználók által igénybe vehető kísérleti “Fiatal Családok Pontja” intranet rendszer, amely egyszerre online családi magazin és egyben közösség, ennek internetes portállá fejlesztése. Azonban míg a baba-mama közösség csak a kisgyermekes anyukákra koncentrál, a “Fiatal Családok Pontja” pedig a regisztrált fiatal családokat támogatja, ösztönözve a gyermekek vállalását, a CsaládiPontok hálózatának létrehozásával az ország három kevésbé fejlett régióját összefogva az ország nyugati felével, valódi, nyitott Családi Pontokat hoznánk létre, amit az intranetes oldal tartalmi bővítésével és internetes közösségi site-tá szélesítésével, multimédiás interaktív adatbázis létrehozásával mindenhová eljutó segítő, tanácsadó szolgáltatást valósíthatunk meg, amely a családok lehetőségeiről, nehézségeiről, örömeiről szól. Pályázatunk a helyi problémák – mint a népességfogyás, a gyermektelen és csonka családok számának növekedése az érintett településen, a megfelelő szolgáltatások híján az elvándorlás növekedése – újszerű megközelítésével reagál, a pilot projekt sikerének fényében, reményeink szerint, a korábbi megoldásoknál hatékonyabban, eredményesebben. Az adaptációnk a következő területek megoldására koncentrál, szinergiában a pályázati felhívásban megfogalmazott célokkal: o családokat érintő szolgáltatások, különös tekintettel a gyermekekre o szociális ellátások és szolgáltatások, gyermekvédelem, gyermekjólét fejlesztése o társadalmi felzárkózás és befogadás, ezen belül: – kisebb települések elszegényedése, elnéptelenedése, – a közszolgáltatások (egészségügyi és közérdekű szociális szolgáltatások) elérhetőségének és minőségének javítása, –    saládtervezés, családi életre való felkészítés A felhívás keretében elérni kívánt részcélok a következők: – Kísérleti szinten (pilot) már igazoltan bevált módszerek (baba-mama pont mintájára CsaládiPontok létrehozása, “Fiatal Családok Pontja” intranet rendszer internetes felületté szélesítése és kínálatának bővítése), szélesebb körű adaptációjának megvalósítása (országos hálózattá bővítés fizikailag és online) – Az adaptációs rendszer megvalósulását követő monitoring rendszer kialakítása és működtetése (a mérési, kutatási és elemző rendszer hatékony és költségkímélő online monitoring szisztémájának kialakítása, működtetése) – Az adaptációs kísérlet eredményes megvalósítása érdekében helyi együttműködések a konzorciumi partnerekkel és szakmai együttműködések a Nagycsaládosok Országos Szövetségével és annak helyi szervezeteivel Projektünk célja, hogy a közművelődési szolgáltatások kiterjesztésével és információs tér működtetésével a családokat közelebb hozzuk egymáshoz, hozzásegítsük őket a sikeres gyermekneveléshez, mindezt úgy, hogy az őket érintő szociális rendszereket, információkat közelebb hozzuk hozzájuk, egy helyen elérhetővé tesszük. A megvalósítási helyszínen CsaládiPontot hozunk létre, ahol a személyes találkozók mellett lehetőség nyílik a szakemberekkel való találkozásra is a bevont célcsoport részéről, továbbá a célcsoport tagok közötti együttműködések kialakítására is. Helyszínenként 34-33-33 fő bevonásával kalkulálunk, így összesen 100 fő részvételére számítunk, akik személyesen vesznek részt a projektben. A megvalósítás másik síkja virtuális térben, egy multimédiás felületen történik, amelynek a “Fiatal Családok Pontja” elnevezésű pilot intranet oldal az alapja. A nyilvános elérésűvé tett és kibővített tartalommal, szolgáltatási felülettel ellátott online portál alkalmas egyrészt arra, hogy a családok egymással is tartsák a kapcsolatot, és bármikor új család kapcsolódhasson be a hálózatba, másrészt blogot vezethetnek, konferenciákat, előadásokat tekinthetnek meg, de mindezt interaktív módon, kérdéseket feltéve, szakértői válaszok mellett mások tapasztalataira hagyatkozva. Az online felületen több, családdal kapcsolatos írást is közzéteszünk, így az aktuális adózási,   családtámogatási, gyermeknevelési, egészségügyi, táplálkozási, életviteli információhoz is hozzáférnek a felhasználók. Olyan filmes, videós összefoglalókat is létre kívánunk hozni, melyek gyakorlati tanácsokkal látják el a családokat. A webes felület lehetővé teszi, hogy az ország más pontjairól is elérhetőek legyenek a projektben összegyűjtött információk, jó gyakorlatok, ezzel tehát tulajdonképpen előkészítjük az CsaládiPontok országos hálózatának létrehozását is a kevésbé fejlett régiókban.