BEZÁRÁS
ÜGYEK

Az arcátlanság netovábbja!

MENÜ

Az arcátlanság netovábbja!

Két eset, az első pitiáner, de egy egészen döbbenetes bizonyíték egy nagyon elterjedt visszaélési módra.

1) Az első dokumentum egy HAMISÍTOTT jelenléti ív egy uniós pénzből fizetett ” érzékenyítő tréningről”, ahol GYEREKEKKEL (!!!) íratták alá a hamis dokumentumot. Az aláírásukkal leigazolt esemény EGÉSZEN BIZTOSAN NEM TÖRTÉNT MEG, ugyanis ELŐRE DÁTUMOZOTT hamis íveket tettek eléjük egy iskolában.

A konkrét ügy látszólag eltörpül az eddigiek mellett (néhány millió forintról lehet “csak” szó) valójában azonban eddig talán ez háborított fel legjobban.

Ezen kívül egy nagyon fontos bizonyíték egy tömegesen elkövetett csalási módra: rengeteg jelzést kaptam olyan “projektekről”, ahol horribilis összegeket gomboltak le különböző tanfolyamok, workshopok, rendezvények ürügyén, ám a horribilis összegek ellenére ezeket nem tartották meg (pl. a a roma “programok” nagy részénél.) Ehelyett a megfelelelő létszámú jelenléti íveket íratják alá valakikkel. Fotókat is szoktak csinálni, sajnos korántsem egyedi gyakorlat, hogy egy rendezvénysorozatot csak egyszer tartanak meg, de ha már ott vannak az emberek, többször átöltözve “tavasztól télig” lehet dokumentálni az eseményeket…Egyszer előfordult, hogy csak utólag vették észre, hogy a “nyári” képeken is ott a karácsonyfa, ezután sürgősen új jépeket csináltak. Bizonyítani ezeket persze szinte lehetetlen, hiszen rendszerint nagyon kiszolgáltatott, szegény emberekkel iratják alá, aki pedig aláírta, maga is elkövető. Ezzel pedig a nagyüzemű csalók cinkosukká teszik ezeket az embereket.

Ennek ellenére elképesztő, hogyan merik ennyire nyíltan csalva lehívni a pénzeket. Még akkor is, ha gyerekekről van szó. Ehhez a dokumentumhoz azért jutottam hozzá, mert a fiam felháborodottan lefényképezte. Azért tudta, hogy miről van szó, mert korábban a másik fiamat kihívták tornaóráról, sorba ültették 15 gyereket és MÁSOK NEVÉBEN írattak alá egy sor jelenléti ívet. Nagyüzemben íratták alá velük a hamis iratokat. TEHÁT CSAK NEKEM A 4 GYERMEKEMBŐL KETTŐVEL ÍRATTAK ALÁ HAMIS DOKUMENTUMOKAT, DE A NÉGYBŐL EGGYEL CSAK AZÉRT NEM, MERT CSAK 7 HÓNAPOS.

Ez mélyen felháborít.

A konkrét ügy -a gyerekek felhasználásától eltekintve- nem kirívóan súlyos ügy, “csak” maximum 3 millió forintot használhatott fel egy alapítvány. A NEA-TF-16-M keretében (Társadalmi felelősségvállalás) max. 3 millió forintot kaphattak egyesületek és alapítványok, többek között hátrányos helyzetű rétegek segítése és egyéb nonprofit tevékenységek támogatása céljából, működési költségként.. Az a tanár, aki az íveket a gyerekeknek adta, úgy tájékoztatott, hogy az előre dátumozás szándékos és tudatos volt adminisztrációs szempontból. Ugyanakkor az tény, hogy kb. egy éve egyszer kiküldték a felsősöket az udvarra, ahol egy “vak bácsi beszélt az életéről”. Az alapítvány vezetőjének elmondása szerint az alkalom 50-60 ezer forintba került..Az persze továbbra is kérdéses, hogy a francia kultúrát népszerűsítő alapítványnak (az alapító okirat szerint ez a fő feladatuk !!!) mi köze lehet ehhez az egészhez, pedig a kiírás szerint csak a fő feladat támogatható.
2) Nincs bizonyítékom arra, hogy hamis jelenléti íveket használtak, de jó esély van rá egy több nagyságrenddel nagyobb, milliárdos nagyságrendű “projektekben”. Ezek a programok Simonka György körül, többek között a Mengyi “Voldemort” Roland ügyben szereplő Public Sector Kft. részvételével zajlottak Dél-Békésben. Pl ebben a projektben: TÁMOP-6.1.5-14-2015-0007 Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
“A jövőt gyermekeinkkel építjük.” – Komplex területi társadalmi aktivitás program a versenyképes Békés megyéért! 1,4 Mrd forint
Az, hogy hogyan herdálták el budapesti cégek a pénzt, már foglalkoztunk, illetve a horribilis árakról is volt szó. A Dél-békési Többcélú Kistérségi Társulás jegyzőkönyvei viszont igen tanulságos részletekkel mutatják be a Simonka Györgyhöz köthető cég-, és alapítványhálózat pályázati pénzek lehívásához-, elköltéséhez való hozzáállását:

A jegyzőkönyvek elképesztő részleteket árulnak el arról, hogy HOGYAN PRÓBÁLTÁK KAPKODVA TELJESÍTENI AZ “INDIKÁTOROKAT”, azaz résztvevőket varázsolni az idióta, mondvacsinált programokra. A projektmenedzser világossá teszi, hogy EREDETILEG EGY ÉVES PROGRAMOT TERVEZTEK (2014.11-2015.11) DE VALÓJÁBAN CSAK 2015.03-BAN KEZDTEK KÉSZÜLŐDNI, AZ IGAZI PROGRAMOK PEDIG CSAK 2015 SZEPTEMBERBEN INDULNAK, DE NOVEMBERBEN IS ARRÓL PANASZKODNAK, HOGY NAGYON KEVESEN AKARNAK RAJTUK RÉSZT VENNI. (Külön panaszkodnak, hogy az egyházak nem hajlandóak részt venni a vircsaftban. Ennek ellenére az uniós ciklus zárása előtt néhány nappal még hozzájuk dobott 200 milliót a kormány.

Végül az összes pénzt kifizették, az utolsó pillanatban (karácsonykor) érkezőt is. A melléklet alapján könnyen elképzelhető, hogy itt is a hamis jelenléti ívekhez folyamodtak

Néhány idézet a jegyzőkönyvekből
“Pusztán azért döntöttünk emellett a megoldás mellett, mert nagyon rövid a projektidőszak. Azt látjuk, hogy bizonyos programok viszonylag nehezen működnek. A héten, szerdán 4 településen jártam egy programelem megvalósulását nyomon követni, ellenőrizni. Azt tapasztaltam, hogy nagyon változó a részvétel. Battonyán duplájára teljesítették az elvárt indikátorszámot, más településen körülbelül 10 %-ra. ” (Krisztován Anna projektvezető)

“A közös probléma előttünk ismert, hogy erre a projektre, amikor az előző Többcélú Társulás benyújtotta a pályázatát, akkor azt gondoltuk, hogy 12 hónapnál több áll a rendelkezésre. Most pedig lehet látni, hogy 7-8 hónap áll rendelkezésre a megvalósításhoz. A fő gondot ez okozza” Varga Gusztáv kistérségi elnök

“Nekünk a feladatunk, polgármestereknek, hogy a településünkön folyó programokhoz segítsük a létszámot biztosítani, hogy az indikátorokat elérjék Annáék. Ebben nagy szerepe van a jelenlévő általános iskola, középiskola igazgatóinak is. Hiszen pedagógusból is sok van, aki célszemély illetve diákból is sok van, aki célszemély. Arra kérlek benneteket, hogy legyetek szívesek közreműködők lenni és próbáljátok meggyőzni a kollégáitokat, a kollégákon keresztül a szülőket és a gyerekeket, hogy szívesen és örömmel vegyenek részt ezeken a rendezvényeken. A probléma az lesz, hogy nagyon sok rendezvényünk lesz.” Varga Gusztáv

“Nem tudom, hogy abban, hogy az egyházi iskolák nem együttműködők a vezetők képzésével, abban tudunk-e mi az állami iskolák részéről segítni, vagy pedig a jelenlévő egyházi iskoláknak otthont adó települések tudnak-e még segíteni, Mit vársz itt ebben tőlünk? : A Püspök úrhoz fordultunk ezzel a témával “Bánki András Tankerült igazgatójával is keresni kellene a lehetőséget, hogy tud-e plusz vezetői létszámot biztosítani. Az egyházi iskoláknak otthont adó települések vezetőit arra kérem, hogy próbálják meg a saját eszközeikkel befolyásolni az egyházi tankerületnek az igazgatóját, vezetőjét. M a r j a i János Battonya polgármestere: Megpróbáltuk ezt már a Püspök úrnál, az ottani eljárási szabályok következtében ez a dolog nagyon nehezen megy. Véleményem szerint nem fog menni”

2015 novemberében kutyafuttában lezárják a projektet, de még kapnak 100 millió forintot “Azt gondolom, hogy azok a szakértők, akik részt vettek a programokban, szép eredményekről számoltak be, mind amellett, hogy mindannyian pontosan tudjuk, hogy nagyon rövid volt ez az időszak ahhoz, hogy ennyi feladatot elvégezzünk és hogy a célcsoport tagok esetében olyan információkat, olyan használható tudást tudjunk adni, ami valósan beépül a napi rendszerébe a családoknak, az embereknek.” De aztn még kapnak 100 milliót, amit KARÁCSONYIG EL KELL KÖLTENI “Az írásos anyagra visszatérve, úgy néz ki, hogy lehetőség nyílik, illetve bent ragadt források vannak a Minisztériumnál. Ezért van rá jó esélyünk, hogy további támogatást nyerjen el a Társulás és konzorciumi partnerei a Kistérségi projekt és a Békés Megyei projekt folytatására. ” Ami azt jelenti, hogy mind a két projektre mint egy 100-100 millió Ft kerettel adtuk be a további kérelmünket. ” Ez viszont azzal fog járni, hogy nagyon gyorsan egy újabb konzultációs eljárást kell lefolytatni a fő vállalkozóval ezekre a konkrét programelemekre projektenként külön-külön. Ezt le kell zárjuk november 30-ig, hiszen december 1-től körülbelül karácsonyig van időnk arra, hogy valóban mozgassuk az embereket, és valóban megtudjuk valósítani a programokat. Az összeállított javaslat úgy néz ki, hogy a Kistérség területén mintegy 3700 plusz indikátor mutatót kellene, hogy elérjünk, Békés Megyében pedig 3050-et. “A másik oldalon vannak olyan vélemények is, ami azt gondolom, hogy nem meglepő, ahol a szakértők, szakembereink azt mondják, hogy egyrészt nagyon sok volt a program rövid idő alatt, másrészt nem úgy fogadják az emberek, ahogy ők úgy gondolták, harmadrészt, hogy nekik ez nagyon sok plusz munkát jelent.