BEZÁRÁS
ÜGYEK

Járóka Lívia válasza

MENÜ

Járóka Lívia válasza

Tisztelt Dr. Hadházy Képviső Úr! Kedves Ákos!

Tisztelettel köszönöm megtisztelő megkeresését a JALTE támogatását illetően. Alább kérem fogadja részletes tájékoztatómat a 2015. október 1. – 2016. július 31. időszakra terjedő Farkas János Program 10 millió Ft értékben és ezen kívül a Járóka Lívia Tehetségmentő Egyesület 2015 és 2016-os időszakára 25 millió Ft értékben folyósitott működési költségre vonatkozó EMMI támogatások hasznosulásáról, kiegészitésként a csatolt két beszámolóhoz. Több száz email, rengeteg dokumentum, sok videófelvétel, rövidfilmek, podcastok, a nevelők rendszeres beszámolói, a gyerekek képei és újságcikkek is rendelkezésére állnak az eredeti számlák és a könyvelés mellett.

A Járóka Lívia Tehetségmentő Egyesületet hivatalosan 2014 elején tíz taggal alakítottuk Sopronban négy éves nem szervezett formában működő csoportként, de nagyon aktiv időszakot követően, mely négy megalapozó évnek, (ahogy a 2016 vége óta eltelt időszaknak is a mai napig) minden költségét a családunk finanszirozta.

Az önkéntes segitőkkel baráti és családi körből azért akartunk segiteni elsősorban mert már lakhelyünkön a nyugati határon, Sopronban is érzékeltük az egyre nagyobb számú csellengő gyerekcsoportokat. Két testvéremmel – sportolóként, zenészként, pedagógusként,  antropológusként, edzőként és szociális munkásként, de mindenek elött saját példánkból kiindulva- tudtuk, hogy megmenthetők és idősebb korban is integrálhatók, még a szegénytelepre rekedt fiatalok is. 2013- ezért is hoztuk létre a Farkas János Programot, melynek keretében országos kiválasztásokat követően 25, az ország keleti régiójából jövő hátrányos helyzetű, fiatal labdarugó kezdhette meg tanulmányait Szolnokon a Dr. Hegedűs T. András Szakiskolában egy kollégiumi, bentlakásos, 3 éves számítógép-szerelő és karbantartó szakmát adó képzést keretében, melyet Tiszavasváriban folytattak, hegesztő szakmát szereztek, jövőre érettségiznek. Időközben a Tiszavasvári FC professzionális játékosai lettek, csapatuk egy osztályt lépett elő a megyei bajnokságok rendszerében évente 2019-ig.

Az elkallódó roma és nem roma szegény gyerekekről hamarosan bebizonyosodott, hogy mind nyugat- mind szegényebb kelet- magyarországi területeken  hasonlóan bár lassabb tempóban nagyon jól fejleszthetők progressziv pedagógiai módszerekkel, szakemberekkel és családsegitők bevonásával egy egyéni élet és karrier, pálya modell felépitésén szisztematikusan a diákkal együtt gondolkodva és dolgozva. A JALTE programja hatékony, olcsó gyerek- és családközpontú  képzésükkel  az esetleges szegregátumokban elszenvedett évek is jelentősen kompenzálhatók, a képességek javithatóak és a gyerekek tinédzserként is integrálhatók, szakmát tudnak szerezni és mellette kimagasló sport és munkateljesitményre képesek. Az első teszt év, Szolnok után, Hajdúhadházán majd Tiszavasváriban és Sopronban is el kezdtünk dolgozni szegény, csonka es sokgyerekes családokkal.

Ez egy tehetségmentő program középiskolás labdarúgóknak a fiatalkori munkanélküliség és a romló egészségügyi mutatók megelőzéséért, de célcsoportunk a 3-18 eves fiatalok korosztálya, tevékenységünk ezért nagyon szerteágazó volt. A soproni csoportunkban a tömegsportban vegyes korosztály vett részt, többnyire állami lakóotthonokban élő gyerekek ezért célként tűztük ki, hogy a  munkanélküli,  legtöbbször aluliskolázott de elfoglalt szülők ingerszegény környezetben felnövő gyermekeinek és a városi gyermekvédelmi intézetekben átmeneti ellátásban részesülő altalános iskolásoknak is ugyanúgy adjunk tömegsport es tanulási lehetőséget.  művészeti oktatást, korrepetálást, tudományos és egészséges életmódra rávezető és a környezetvédelemmel is foglalkozó délutáni foglalkozásokat ahová jobb módú de kulcsos gyerekeket is becsalogattunk a bajnoksággal.

A keleti régióban benntlakásos fociakadémiát szerveztünk,  hogy ezáltal csökkentsük a diákok, testvérek de akár a  szülők devianciák felé kitettségét, áldozattá-válásuk esélyeit, képesitéshez segitsük a szülőket is és a kisérleti programot országos majd európai modellé fejlesszünk . A korrepetálás mellett az egyéni személyiségfejlesztés része a sportra és egészséges életmódra nevelésnek, tehetségük továbbfejlesztése és összetett szolgáltatások biztosítása az oktatás, a sport, az egészségügy területein az önismereti tudás erősítésével és a gyermekek családjainak teljes bevonásával. A gyerekeink mind az oktatásban, mind tanult szakmájukban mind labdarugó karrierjük tekinteteben maradandót es kimagaslót alkottak, jelenleg érettségire tanulnak, negyedük szeretne egyetemre vagy főiskolára menni itteni tanulmányai befejeztével, reálisan kettőnek van esélye mivel ketten családot alapitottak és iskola mellett dolgoznak is. Ez is remek arány annak fényében, hogy a program kezdetekor irás-olvasásban képességbeli sajnos nagyon komoly problémákkal indultunk.

A hátránnyal induló gyermekek részvételének előmozdítása a verseny- és tömegsportban, valamint képzésük és aktív életre nevelésük különösen olyan befektetés, amely szerteágazó pozitív hatásait az élet számos szegmensében egyidejűleg fejti ki. Tavalyi évben a Kormány -részben sikereinken is felbuzdulva- pályázatot irt ki hasonló jellegű tehetségmentö kollégiumok és sportakadémiák kialakitására itthon és a határainkon túlon is. Az Európai Bizottság dijat alapitott az európai jó gyakorlatok bemutatására és megreformálta  az ERASMUS programját.

Nevelési programunkat, melynek szerves része a Kedves Ház Pedagógiai Módszer a gyermekek családjainak teljes bevonásával hajtjuk végre. Célunk, hogy tanulmányaikat is folytassák, vallakozóvá, helyi példaképpé, megbizható családapákká és hivatásos focistákká, edzőkké, sportszervezőkké és közösségi szervezővé, helyi aktorrá is fejlődjenek. Az utánpótlás programunkban két éve 60 fiatalabb focitát edzenek rendszeresen és önkéntesen.

Egyesületünk célul tűzte ki a sport mellett – különösen a lányoknál – a zene bevezetését is mint integráló eszközt. A józsefvárosi RAPtanoda létrehozásának előkészületeit pályázati források hiányában egy év után önkéntesek segitségével valósult meg Schull Zoltán roma rapper es Tv-s műsorvezető segitségével. Itt a VIII.ker. Önkormányzat és ORÖ képviselőivel, a FROKK-kal és a helyi civil szervezetekkel dolgoztunk együtt.
A korrepetálás, fejlesztés az elsődleges cél, amihez a zene és a sport adja a keretet. A különböző zenei műfajok megismerésétől, az ének-zene órákon keresztül, a táncórák, nyelvleckék mellett az életre nevelő, háztartási-, higiéniai-, életvezetési tanácsadásokon és drogprevenciós előadásokon is részt vettek vidéki tanulóink is.  Év közben, a szokásos heti foglalkozások mellet időnként, művészeket, vendégelőadókat hívtunk önkéntes szolgálatra. Több iskolában is megfordultunk, hogy példaképeket vigyünk a gyerekek közé.

10 millió forint értékű kezdő projekt:

1.) Bérköltség 7 847 237,-

vezető edző és mentor – 2015. október – 2016. május – bruttó 5 493 118,-

Betöltött munkakör: mentor, edző. Munkaköri leírás: fő feladata a diákok edzése, napirendjük összeállítása (ébresztés, étkeztetés, stb.), azon pontjai, amelyek az ő felelőssége alá tartoznak ébresztő után egy reggeli erőnléti edzés megatartása, a tanórákra való elvezénylése a gyerekeknek, valamint egy délutáni fociedzés. Emellett feladatai közé tartozik még a gyerekek napirendjének betartatása, a reggeli ébresztőtől – a délutáni kollégiumi szilenciumok felügyeletén keresztül – az esti takarodóig. A helyszínen megszervezni a gyerekek napi 2 plusz étkeztetését a 3 fő étkezés mellett, utaztatását a kollégium és a lakhelyük között.

Szakmai vezető, segédedző és labdarugás koordinátor:  2015. október – 2016. május – bruttó 2 276 119,-

Munkaköri leírás: mint segédedző elsősorban a program szakmai koordinátoraként a labdarugók kiválasztását végzi, a kiválasztó majd összetartás edzőtáborokat tartja meg, annak logisztikáját és feltételeit intézi. Edzéseket tart. A szülőkkel, iskolával, szponzorokkal, hivatalos szervekkel tartja a kapcsolatot. Feladatkörébe tartozik minden, a Farkas János Programban résztvevő gyerek labdarúgó előmenetelének tervezése és ellenőrzése, klubbokkal való kapcsolattartás. További feladata az eszközök beszerzése, elosztása, az edzőkkel, iskolával egyeztetve egyéni fejlesztés megszervezése, hivatalokkal aló kapcsolattartás, rendszeres személyes látogatás és szociológiai felmérések, segélyezések, egyéni fejlesztések és az esetenkénti délutáni mentorok irányítása.

Pszichológus 2016. április – 2016. május – bruttó 78 000,-

2.) Útiköltségek 1 000 000,-

3.) Sportfelszerelések 1 152 762,-

A 25 millió forint értékű program: harmadik félévben folytathattuk a fociakadémiát, kapcsolatépités, iroda kialakitása és a program kiszélesitése, megismertetése, a szakpolitikai diskurzus befolyásolása és szakmai hálózat megteremtése

  1. Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések

munkabér 16 924 457,-

  1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó járulékok

4 571 299,-

  1. Dologi kiadások (nettó/bruttó értéken)

3 504 244,-

a.) ebből:

– anyagköltség, készletbeszerzés 0,-

– szellemi tevékenység költségei, szakértői, előadói díjak

könyvelés 375 000,-

– bérleti díjak

iroda bérlés és rezsi 1 200 000,-

– rezsi jellegű kiadások

étkezés 199 244,-

– szállítási, utazási költségek

utazás 350 000,-

– egyéb szolgáltatások vásárlása

edzők 1 200 000,-

– egyéb dologi kiadások

sportfelszerelés 180 000,-

  1. Végső kedvezményezettnek továbbítandó működési célú támogatás (kivétel: a lebonyolító szerv által) 0,-

A Működési kiadások összesen HUF 25 000 000,-  „Az Egyesület 2015. és 2016. évi működési kiadásainak finanszírozása.”

bérköltségek részletezve:

PR  szakember – 2016. november – 2016. december – bruttó 601 500,-

koordinator, edző, sofőr – 2016. augusztus – 2016. december – bruttó 2 059 507,-

pszichológus – 2016. augusztus – 2016. december – bruttó 471 000,-

igazgató – 2016. május – 2016. december – bruttó 4 240 000,-

programvezetö, edzö – 2016. június – 2016. december – bruttó 1 613 975,-

strategiai igazgató – 2016. február – 2016. december – bruttó 4 045 830,-

adminisztrátor – 2016. augusztus – 2016. december – bruttó 1 503 750,-

pedagógiai szakértö – 2016. június – 2016. augusztus – bruttó 214 500,-

szervezö és adminisztrator – 2016. augusztus – 2016. december – bruttó 195 000,-

szociális munkás – 2016. október – 2016. december – bruttó 245 100,-

edző – 2016. június – 2016. július – bruttó 1 068 700,-

PR – 2016. november – 2016. december – bruttó 601 500,-

vezető edző – 2016. november – 2016. december – bruttó 600 000,-

alapozó edző, edző – 2016. november – 2016. december – bruttó 600 000,-

Bér + járulék 22 612 270,- ebből
Bér 16 860 362,-
Járulék 4 551 908,- 

Pedagógiai szakértő

Kedves Ház Integrációs Program alapítója és kidolgozója, pedagógia szakértő, a mentoraink, szociális munkásunk és önkénteseink képzésében vett részt.

Stratégiai vezető

Feladatai közé tartozott a Minisztériumokkal, különböző civil szervezetekkel, szakiskolákkal való kapcsolattartása. Elemzéseket kellett készítenie, hogy hogyan lehetne megoldani a legjobba, leggyorsabban a fiatalokat éríntő problémákat, továbbá megmagyaráznia a programok indokoltságát és sürgősségét. Ezeken kívül feladatkörébe tartozott az új pályázati lehetőségek felkutatása, az erről történő tájékoztatása a vezetők felé.

Adminisztrátor

Feladatai közé tartozott az általános irodai feladatok elvégzése (e-mailek kezelése, irodai szoftverek használata, stb.) mellett a kapcsolattartás az intézmény dolgozóival, illetve a külső szervezetekkel, partnerekkel. Szükség esetén ellátott más, munkaköréhez kapcsolódó feladatot, aktívan részt vett a szervezet céljainak megvalósítását segítő napi feladatokban.

PR

Fő feladat a projektekben résztvevőkkel való kapcsolattartás, találkozók, forgatások, események szervezése volt. Ezek szükséges elemeinek biztosítása. Határidők betartása, illetve az adott projektek céljának szem elött tartása. Az előre egyeztetett megbeszélésekre riportokat készítettek a projektekről, feladatokról.

Edző

Az edzők feladatai közé tartozott a Farkas János Programban (Tiszavasvári) résztvevő gyerekek football edzéseinek megtartása (ezek közé tartozott: reggeli erőnléti edzés, délutáni edzés) illetve a mérkőzések és edzőmeccsek lebonyolítása, megszervezése. Valamint a sporttevékenységekhez szükséges eszközök beszerzése, pótlása.

Szociális munkás

Feladatkörébe tartozott a Farkas János Programban (Tiszavasvári) résztvevő gyerekek mindennapjainak felügyelete, tanulmányaik kísérése. Ő volt az összekötő személy a gyerekek, az iskola, a szervezet és a családok között. Ezek mellett jelezte a vezetők felé az esetleges felmerülő gondokat, iskolai és kollégiumi problémákat és lehetőség szerint kezelte az iskola részéről érkező teendőket. A gyerekek bizalommal fordultak hozzá kérdésük, problémájuk megoldása esetén.

Pszichológus

Mérési feladatok elvégzése és tanácsadás révén nyújtott segítséget a gyerekek számára, mely révén közreműködött az iskolai teljesítmény javításában és a diákok személyiségfejlesztésében, önértékelésük alakításában, önbizalmuk növelésében és identitástudatuk kialakításában. Részmunkaidőben dolgozott. A gyerekekről felmérést készített a tanév különböző szakaszaiban, egyéni elbeszélgetések során képet kapott a fiatal családi hátteréről, szociális miliőjéről, az eredményekről pedig tájékoztatást adott a vezetők felé.

Irodai dolgozó, gyakornok

Feladatai közé tartozott az alkalmi irodai feladatok ellátása, részmunkaidőben. Adminisztrációs és rendszerezési feladatokat látott el a soproni irodában, emellett hetente egyszer alapozó futóedzést tartott.

Szakmai vezető és football koordinátor

Feladatai közé tartozott minden, a JALTE résztvevő labdarúgási lehetőségének megteremtése és feladat ellátása – pl.: eszközök beszerzése, elosztása, valamint az edzőkkel való kapcsolattartás, időnként személyes látogatás. A soproni helyszínen edzést tartott kisgyerekek számára. Edzőtáborokban való részvétel és összetartások megszervezése is a feladatai közé tartozott.

Sport és szabadidős koordinátor

Feladata a további sportprogramok kidolgozása, tehetségek felkutatása és a bajnokságokban való indulás feltételeinek kidolgozása volt. Az adományozás teljes lebonyolitása. Emellett partnereket keresett a pálya és az uszodaépítésekhez Nagyszőlős, Szolnok, Hajdúhadház településeken. A tiszavasvári és nyári edzőtáborokban napi úszóedzést és alapozást tartott, a Kurucz Dombi tanoda úszóedzője.

Az elmúlt 10 évben végig  tárgyi gyűjtéseket szerveztünk és magunk is adományoztunk országszerte, de rendszerességgel Tiszavasváriban, Hajdúházán, Bagon és Sopron környéki falukban. Iván és Szakony településeken. Az itt élő hátrányos helyzetű családoknak, ruhákat, tartós élelmiszereket, csecsemőfelszereléseket vittünk 2015-16-ban.
A JALTE fociprogramban résztvevőket is ehhez hasonlóan segítettük, útiköltséggel, élelmiszerrel, sportruházattal, sportfelszerelésekkel.

Kérem további kérdéseivel is nyugodtan keressen, idöben válaszolni fogok. Tovabbá kérem, hogy amennyiben ragaszkodik a mai naphoz, akkor a mai napon, esetleg holnap vagy egy Önnek alkalmas időpontban Budapesten fogadjon a számlák, a nevek és a lakáseladási szerződésünk – melyből a magáncégem bevétele származott- bemutatása céljából. Sajnos, mivel soproni vagyok, három órával előtte el kell indulnom minimum, ezt kérem, amennyiben tudja, vegye ma figyelembe. Végül kérem még a héten vagy amint lehet látogassunk el Tiszavasváriba együtt, ha kivánja a dossziékat akkor is tudom hozni, ha akkor megfelelőbb. A számom 0032468522937, legjobban a Whatsuppon és SMS-ben vagyok elérhető, mivel  belga számom van, van, hogy nem kapcsolható a határ közelében, elnézést, ahogy az angol billetyűzet okozta furcsaságok miatt is.

Megköszönve még egyszer türelmét, tisztelettel és üdvözlettel: Járóka Livia

Beszámoló:

beszamolo 1-17

beszamolo 18-35