BEZÁRÁS
ÜGYEK

Iskolakezdés: elégtelen!

MENÜ

Iskolakezdés: elégtelen!

Csütörtökön kezdődik az új tanév, ugyanazokkal a pocsék tankönyvekkel, ugyanazokkal a viccnek is rossz “digitális tananyagokkal”, ugyanazokkal az idióta adminisztrációs terhekkel, mint eddig. 

Tragikus felismerni, hogy ezektől a gyalázatos “reformtermékektől” azért nem szabadulhatunk meg, mert akkor vissza kellene fizetni a “fejlesztésükre” költött milliárdokat.

A sok felháborító “projekt” közül a “XXI. századi közoktatás” projekt néhány részletét már ismertettem.

Egy másik, a “Köznevelés az Iskolában” projektre (részletek10 milliárd forint folyt el. Közérdekű adatkéréssel éltünk a KLIK-hez, és érdekes módon kaptunk adatokat is. Érdekes a projekt költségvetése: Bérköltségre 2 Milliárd, Szellemi termékek 1,5 milliárd, EZEN FELÜL projektmenedzsment 500 millió (ebből bérköltség 200 millió) EZEN FELÜL Mérnöki szakértői díjak 2 Mrd  (+ 2 milliárd célcsoport támogatás, gondolom ez a sok cirkuszjegy volt) részletek
A kifizetések közül szemezgetve bőven van érdekesség elrejtve. Sok belépőjegyet találunk kultúreseményekre, látszólag minden rendszer nélkül, de azért a durva tételek megtalálhatóak. Súlyos és érthetetlen, hogy a KLIK által közölt szerződések többsége nem található meg a Közbeszerzési Értesítőben! A tételek mellett azt is tudni kell, hogy a mostani adatkérésben csak a KLIK-re eső projektelemek (4 Mrd) láthatók, viszont több a párhuzamosság az Educatió Nkft projektrészével, ezeket zárójelben megemlítem:

 • Rendszer bevezetési tanácsadó szolgáltatás (Microsoft) 228 millió Ft
 • Közös Szoftver Kialakítása a KLIKben (Microsoft) 341 millió Ft
 • Microsoft Integrációs szakértő (Microsoft) 77 millió Ft
 • MICROSOFT Licensek beszerzése (EURO ONE Kft.) 100 millió Ft
 • SZEMÉLYÜGYI RENDSZER (EURO ONE Kft.) 280 millió Ft
 • KLIK Közösségi platformja  (EURO ONE Kft.) 24 millió Ft
 • Költségvetés tervezését támogató szoftver (Hajzer György ev.) 2 millió Ft
 • Adattisztítás támogatása (Humanswot Kft.) 10 millió Ft 
 • Algoritmus folyamat beszerzése (RooR Kft.) 4 millió Ft
 • MegfeIelőségi Megoldás Data Security (Symmetria Magyarország Kft) 40 millió Ft
 • Az intézmények fejlesztésének helyzetfeltárásában és a további innovációs folyamatok támogatásában a nyomonkövetésében érintett szakemberek ATTITŰDFORMÁLÁSA (Expanzió Kft.) 20 millió Ft
 • Közbeszerzési tanácsadás (Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Kft, Miklós-Orbán Ügyvédi Iroda , Tricsók Zrt Csók és Társa Germus és Társa) 50 millió Ft
 • HR rendszer követelményspecifikációja (Humán Horizont Kft.) 10 millió Ft
 • Sportszolgáltatás (Proakció Kft.) 30 millió Ft
 • Confhotel 75 millió Ft
 • Projekt előkészítést és helyzetelemzést segítő szoftver (Humanswot Kft.) 29 millió Ft
 • Program előrehaladásának támogatása (HRM Kft.) 32 millió Ft
 • Andersson Communications 23 millió Ft kommmunikáció
 • Qualitas T and G: Fenntartói terv és értékelési rendszer megtervezése , kialakítása, bevezetése 30 millió Ft
 • DMS Kft Irat és Dokumentumkezelő szoftver TOVÁBBFEJLESZTÉSE 30 millió Ft
 • Nemzetközi gyakorlatok gyűjtése (ALD Consulting) 30 millió Ft
 • Minőségbiztosítás HRK consulting 25 millió Ft
 • Minőségbiztosítás 3D (Oktatás Kft.) 30 millió Ft
 • Minőségbiztosítás (ULX Nyílt Forráskódú rendszer Kft) 10 millió Ft
 • Genereo Group Projekt előkészítés és Menedzselés 9 millió Ft
 • Program előrehaladásának támogatása (HRM Kft) 30 millió Ft
 • Programértékelés (Suliszervíz Kft) 30 millió Ft
 • BESZERZÉSI RENDSZER BESZERZÉSE (WSH számítástechnikai Oktató Kft) 45 millió Ft
 • IRODABÉRLET (REGUS KÁLMÁN KFT) 40 millió Ft
 • HÍRPORTÁL ÉLES ÜZEMBE HELYEZÉSE (EURO ONE KFT ) 30 millió Ft
 • Integráció tanácsadási szolgáltatás (Intelligence Hungary Tanácsadó kft.) 31 millió Ft
 • Fenntertói terv és intézményi startégia Intelligence Hungary Tanácsadó kft.) 30 millió Ft
 • KLIK IT fejlesztések üzemeltetési koncepciója (Intelligence Hungary Tanácsadó kft.) 30 millió Ft
 • Költségvetési Tanácsadás (Potencial Services Kft ) 30 millió Ft
 • Kontrolling Koncepció (4 Sales Kft.) 30 millió Ft
 • HR rendszer követelményspecifikáció (Humán Horizont Minőségfejlesztő Kft.) 8 millió Ft
 • Külső Szakértő (Eruditio) 30 millió Ft

Megkaptuk az elkészült tanulmányokat a 6,9 mrd-os projektből, így először ezeket elemezzük. A tanulmányokat a HRM Kft végezte 25 millióért. Azon kívül, hogy

 1. egyik “tanulmány” sem tűnik olyannak, amely bármilyen komoly, releváns információt hordozna és a 6.9 Mrd elköltését magyarázná
 2. szúrópróbaszerűen három tanulmányt megnézve megállapítható, hogy a “különböző” tanulmányok sok-sok részletet szó szerint emelnek át egymásból

Pl. a 4. ( Az intézményfejlesztési tervek minősége a hazai és nemzetközi kontextus alapján)
3. (A helyzetértékelés tanulságai és a fejlesztési tervekkel való koherenciája)
2. (A célzott intézményfejlesztés nemzetközi modelljei)
6. A nemzetközi és a hazai azonosított gyakorlatok adaptálásának jeveslatai pár oldalát összehasonlítva egész bekezdések szószerint azonosak

4. : 12. oldal   =   3. : 5. oldal !!!
4. : 13. oldal   =   3. : 6. oldal
3. : 10. oldal   =   4. : 14. oldal
4. : 15. oldal   =   3. : 4. oldal
3. : 47. oldal   =   4. : 16. oldal
2. : 3. oldal     =   4. : 4. oldal
2. : 4. oldal     =   4. : 4.oldal –   6. : 45. oldal
2. : 4. oldal     =   4. : 5. oldal  – 6. : 5. oldal

vagy : Programértékelés zárótanulmány

64.oldal
Mivel a képzés leírása meglehetősen nagyvonalú, de ennek ellenére a megvalósult képzés maradéktalanul sikeresnek tűnik, érdemes lenne akár a résztvevőknél, akár a képzőknél azokra a konkrét momentumokra rákérdezni, amelyek ilyen sikeressé tették a debreceni képzést.

65.oldal
 Összegzés
A képzésről gyűjtött információkat nehéz egyértelműen összegezni. Talán a képzés fejlesztőivel és megvalósítóival konzultálva, a megvalósult képzés tapasztalatait is hasznosítva pontosabban meg lehetne határozni hogyan kellene változtatni a képzésen, hogy magas szinten segítse a résztvevők nevelőmunkájának tervezését.

A tanulmányok az alábbi linkekről tölthetők le: